Sprint naar content

Visie

Visie op praktijkleren


Het praktijkleren ondersteunt op verschillende manieren de 5 kernwaarden van de didactische visie van Fontys Paramedisch:

De lerende aan het stuur

Praktijkleren kan de motivatie van studenten versterken door de relevantie, betekenisvolle context, autonomie, feedback en sociale interactie die het biedt.

Samen onderzoekend leren

Studenten begrijpen de uitdagingen, problemen en behoeftes van de praktijk beter, leren van elkaar en komen samen tot nieuwe kennis en inzichten.

Authentieke leersituaties

Studenten leren in een realistische en authentieke omgeving en komen in contact met situaties, problemen en hulpvragen die zich voordoen in de ├ęchte praktijk.

Assessment als onderdeel van het leerproces

In een rijke feedbackomgeving ontvangen studenten feedback van experts, professionals en cli├źnten en leren zij verschillende perspectieven kennen.

Blended learning

Het combineren van verschillende leervormen biedt studenten meer flexibiliteit, interactie en controle over hun leerproces en zorgt voor regelmatiger en flexibeler contact met docenten en professionals.