Onze goede voorbeelden

Hier lees je meer over onze goede voorbeelden. Deze leerkrachten zijn door hun schoolleider genoemd op de vraag: ‘Welke leerkracht werkt op een positieve manier met leerlingen en groepen die door andere leerkrachten als ‘erg moeilijk’ ervaren worden?’ Deze leerkrachten vertellen hier wat zij belangrijk vinden om uitdagend gedrag te voorkomen of, indien nodig, aan te pakken. Je leest wat hen typeert en wat hun leerlingen fijn bij hen vinden. Ook deze leerkrachten lopen regelmatig tegen dilemma’s aan. Hierover lees je in de STARRS bij de subcategorieën ‘Uitdagend gedrag en…’ De filmfragmenten bij de subcategorieën zijn mooie voorbeelden om over na te denken en in gesprek te gaan, het zijn geen ‘voorbeelden van hoe het moet’. Dit kan ook niet, want iedere onderwijssituatie is anders en onderwijs is complex.

Wat al deze goede voorbeeld leerkrachten met elkaar gemeen hebben is het open en met aandacht kijken naar gedrag, om te kunnen begrijpen wat een leerling met het gedag wil laten zien. Dit doen zij met de intentie om de leerling nog beter kunnen ondersteunen.