Passend leren omgaan met uitdagend gedrag

Welkom op deze leeromgeving!

Deze leeromgeving is ontwikkeld in het NRO project ‘Passend leren omgaan met uitdagend gedrag: Benutten van good practices.’ De overgrote meerderheid van de leerkrachten vindt het niet gemakkelijk om met moeilijk gedrag van leerlingen om te gaan. Het voorkomen of aanpakken van dit gedrag vormt een grote uitdaging voor leerkrachten. Het doel van deze leeromgeving is het ondersteunen van leerkrachten in het voorkomen van -en nog beter leren omgaan met- dit uitdagende gedrag in de klas.

Sfeerafbeelding Fontys

Je hebt als leerkracht grote invloed op het gedrag van leerlingen. Het voorkomen of verminderen van uitdagend gedrag kun je voor een deel dus doen door jouw manier van kijken of handelen aan te passen. Dit is niet eenvoudig te leren, want het zit hem in kleine dingen. Deze leeromgeving is daarom ontwikkeld samen met leerkrachten die zelf goede voorbeelden zijn op dit gebied en is gericht op het voorkomen van uitdagend gedrag door het verder versterken van het pedagogisch klimaat. Deze leeromgeving bevat onder andere portretten van de ‘goede voorbeeld leerkrachten’, filmfragmenten van hun handelen en STARR reflecties op dilemma’s. Daarnaast vind je informatie en tools voor omgaan met uitdagend gedrag van leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. We hopen dat deze leeromgeving je inspireert en uitdaagt om kritisch naar jouw eigen opvattingen en handelen te kijken, liefst in dialoog met collega’s.

Toelichting site:

Welkom op deze leeromgeving

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sfeerafbeelding Fontys