Jeugdhulpverlening in de school

Introductie door Mariette Haasen (Fontys OSO)

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Samenwerken in ontwikkeling

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sfeerafbeelding Fontys

Samenwerken in de klas lijkt het welbevinden te bevorderen

Bij de leerlingen, die aan ons onderzoeksproject deelnemen, zien we dat er sprake is van een toename in welbevinden (de leerlingen voelen zich gelukkiger met hun leraren maar ook met hun klasgenoten .) als we de scores uit 2019 vergelijken met die uit 2021. Dit is een opvallend verschil met het welbevinden van de Nederlandse jeugd tijdens de coronatijd. De Nederlandse jeugd rapporteerde juist minder welbevinden en meer internaliserende klachten (angsten en somberheid). We zijn voorzichtig optimistisch. Er zijn met dit onderzoek aanwijzingen dat het welbevinden van leerlingen positief wordt beïnvloed als de jeugdhulpverleners samenwerken met de leraren in de klas aan het bevorderen van de sociale en emotionele ontwikkeling.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Samenwerken geeft de kans om met leerlingen een relatie op de bouwen

Het welbevinden van de leerlingen in relatie tot hun leraar neemt tijdens de onderzoeksperiode toe. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat leraren persoonlijk in contact treden met hun leerlingen. Een jeugdhulpverlener in het VO zegt hierover: Als de jeugdhulpverlener ook in de klas is, kunnen we de lessen voor gedrag als duo geven en is er rust om in gesprek te gaan en relatie op te bouwen met de leerlingen.

Vlieguren maken helpt om beter samen te werken

We zien dat leraren en jeugdhulpverleners door samenwerken beter worden in het samenwerken. Door vlieguren te maken gaat het samenwerken meer als vanzelf. Uit ons onderzoek blijkt dat leraren hun doelen beter bereiken als ze samenwerken en dat ze flexibeler worden. In het speciaal onderwijs lijkt de reflectie op dit samenwerken toe te nemen. Door met jeugdhulpverlening samen te werken voelen leraren in het basisonderwijs zich meer competent op pedagogisch handelen.

Sfeerafbeelding Fontys