Sprint naar content

Wie is wie in het bestuur?

Helmi IJntema (VS intensieve zorg)

Sfeerafbeelding Fontys

Helmi werkt 34 uur bij GeriCare in de ouderenzorg en daarnaast als gastdocent en afstudeerbegeleider voor de Fontysopleiding MANP. Bij GeriCare is zij als regiebehandelaar verantwoordelijk voor de zorg en behandeling van ouderen met somatische en/of psycho-geriatrische problematiek. Naast de medische zorg en behandeling ligt de focus op invulling van vakinhoudelijk leiderschap naar de teams van verpleegkundigen en verzorgenden. Helmi is lid van het netwerk VS-VPH (verpleeghuizen), V&VN-Wetenschap in praktijk, V&VN palliatieve zorg, V&VN pijnverpleegkundigen en natuurlijk de V&VN VS. Naast haar betrokkenheid bij de MANP en haar werkzaamheden bij GeriCare is zij gecertificeerd Gespreksleider Moreel Beraad.
Wat haar kenmerkt is haar enthousiasme voor de functie en haar passie en gedrevenheid voor het vak. Een leven lang leren en ontwikkelen is een motto wat zij ten zeerste onderschrijft. En vandaar ook haar betrokkenheid bij de Alumnivereniging: leren van professionals uit diverse werkvelden en van elkaar.

Ivonne Vermeer (VS agz)

Sfeerafbeelding Fontys

Ivonne werkt 36 uur bij Gericare waar zij als regiebehandelaar binnen de ouderenzorg verantwoordelijk is voor cliënten met psychogeriatrische en somatische problematiek. Als VS is zij veel aanwezig op de locaties en laagdrempelig benaderbaar. Nauwe samenwerking met de teams vindt zij essentieel in het leveren van passende zorg aan de cliënt. Kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering door middel van training on the job staan voor Ivonne hoog in het vaandel.
Ivonne is sinds oktober 2021 lid van het alumnibestuur. Haar drijfveren hierin zijn betrokkenheid bij het tot stand komen van een scholingsaanbod die voldoet aan de behoeften van de verpleegkundige specialisten en hierdoor ook kunnen ontmoeten en verbinden van verpleegkundige specialisten.
Ivonne is lid van V&VN VS.

Christof Peeters (VS acute zorg)

Sfeerafbeelding Fontys

Mijn ambitie is om een bijdrage te leveren aan kwaliteit van zorg door kennis te delen als docent klinisch handelen en als verpleegkundig specialist longgeneeskunde.
Deze combinatie om met studenten en patiënten te werken is voor mij een unieke opportuniteit om te leren met en van elkaar in leer -en praktijksetting. Dit is wat mij energie geeft.
Vastberadenheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn mijn belangrijkste kwaliteiten, die mij kenmerken en die ik inzet in alles wat ik doe en wil bereiken. Vanuit mijn functie als bestuurslid streef ik dan vooral ook naar het aanbieden van uitdagende nascholingen, want de alumnivereniging is voor mij een ideaal platform om in contact te blijven met andere verpleegkundig specialisten en tegelijkertijd een plaats waar we samen leren.

Irene van Beurden (VS chronische zorg)

Sfeerafbeelding Fontys

Irene werkt bij Van Neynsel als verpleegkundig specialist AGZ en is daar als regiebehandelaar op een locatie verantwoordelijk voor de medische zorg en behandeling van cliënten met somatische en psychogeriatrische problematiek. sinds juli 2022 werkt zij op een nieuwe locatie, Wij Zijn Zuiderschans, waar op een geheel vernieuwende wijze wordt gewerkt volgens de Sociale Benadering Dementie. Irene werkt graag samen met client/familie, zorg en andere disciplines om zo samen tot de beste zorg voor de cliënten te komen. Verder is Irene opleider voor de verpleegkundigen in opleiding tot specialist en betrokken bij de kwaliteitsverbetering van de huidzorg binnen de organisatie.

Sinds maart 2018 is Irene betrokken bij het Alumni-netwerk van Fontys MANP, omdat zij zich graag betrokken ziet bij het aanbod van nascholingen en het samenbrengen van verpleegkundig specialisten van alle werkgebieden. Het is belangrijk dat we elkaar kunnen vinden! Om die reden is ook (onder meer) de LinkedIn pagina van de alumni in het leven geroepen, welke Irene onder haar hoede heeft.

Irene is lid van het netwerk VS verpleeghuis en V&VN VS.

Sfeerafbeelding Fontys

Glenda Slootjes (VS intensief/chronisch )

Sfeerafbeelding Fontys

Glenda werkt 36 uur als verpleegkundig specialist bij Maasduinen. Zij is verantwoordelijk als medebehandelaar voor de medische zorg en behandeling van cliënten met somatische en/of psychogeriatrische problematiek.

Als VS werk zij op verschillende locaties binnen Maasduinen.

Naast medische zorg ligt de focus op kwaliteitsverbetering binnen de zorg, door deskundigheidsbevordering en deelnamen aan verschillend overlegorganen.

Glenda is lid van het netwerk VS-VPH (verpleeghuizen) en van de V&VN.