Sprint naar content

Logistiek

project.general_error_message

Logistiekopdracht

Holland Drone wil graag een nieuwe productievestiging in Nederland openen waar zij de HOLLAND PRO kan produceren. Ze hebben verschillende ideeën bedacht voor de nieuwe locatie en hiervoor een analyse gemaakt in de onderstaande tabel.

Holland Drone heeft een aantal factoren opgesteld waarmee zij rekening willen houden in het maken van een keuze voor de locatie van de nieuwe productievestiging:

  • Grondkosten: de kosten van de grond waar Holland Drone wil bouwen
  • Infrastructuur: de aanwezige wegen in de omgeving
  • Arbeidspotentieel: het aantal potentiële medewerkers die woonachtig zijn in de omgeving
  • Vergunningen: het gemak waarmee bepaalde vergunningen voor de bouw verkregen kunnen worden

Bij iedere factor heeft Holland Drone bepaald hoe belangrijk zij deze factor vinden (welk gewicht zij hieraan hangen). Zoals in de onderstaande tabel te zien is, vindt Holland Drone de aanwezige infrastructuur het belangrijkst, daarna het verkrijgen van vergunningen, daarna het aanwezige arbeidspotentieel en als laatste de grondkosten.

Holland Drone heeft vier locaties op het oog en heeft voor iedere locatie onderzoek gedaan hoe goed of slecht deze locatie scoort bij elke factor (1 = slecht, 5 = goed).

Locatie 1 is Groningen, locatie 2 is Utrecht, locatie 3 is Rotterdam en locatie 4 is Eindhoven.

Factoren

Hoe belangrijk (gewicht)

Scores Groningen

Scores Utrecht

Scores Rotterdam

Scores Eindhoven

Grondkosten

10

5

4

3

5

Infrastructuur

40

2

5

5

4

Arbeidspotentieel

20

5

4

4

4

Vergunningen

30

5

5

3

3

 

Welke productielocatie zou Holland Drone moeten kiezen op basis van de bovenstaande tabel?