Sprint naar content
Project

Waarderen van authentiek en uniek werkplekleren

Bij beroepsopleidingenen is leren op de werkplek een essentieel onderdeel. Werkplekleren houdt in dat studenten in de praktijk leren, en dit kan sterk variëren vanwege verschillende aspecten. Het is cruciaal studenten aan het begin van hun stage te ondersteunen bij het begrijpen van de mogelijkheden van de werkplek, om leervragen hierop te kunnen afstemmen. De WAUW tool is ontwikkeld om zowel studenten als werkplekbegeleiders te helpen bij dit proces.

Allerlei aspecten maken dat de ervaring tijdens het werkplekleren zeer kan verschillen en dat de student er andere dingen leert dan vooraf verwacht of gehoopt. De student zal dan ook niet op iedere werkplek aan elke leervraag kunnen werken. Het is daarom belangrijk om de student aan het begin van de stage te helpen met het krijgen van een goed beeld van de mogelijkheden van de werkplek zodat hij of zij de leervragen hierop kan afstemmen. De WAUW tool is ontwikkeld om zowel de student als de begeleider op de werkplek te helpen in dit proces.

Over de tool

Wanneer kan deze tool worden gebruikt?
• Bij het maken van een keuze voor een leerwerkplek
• Bij de start van de stage, voor het opstellen van een pop met leervragen
• Ter voorbereiding van een inductietraject
• Bij het in kaart brengen wie de school is om vanuit daar keuzes te maken voor de inrichting.

Hoe kan deze tool worden gebruikt?
Om een beeld te krijgen van wat de authenticiteit van de school is, is het de bedoeling dat je aan een paar mensen de
hoofdvragen gaat stellen. Bij de hoofdvragen kun je doorvragen om meer diepgang in je antwoorden te krijgen. Elke keer als je
iemand bevraagt, kun je het schema invullen. Na een paar interviews krijg je dan een beeld aan wat de school authentiek maakt.
Mogelijk kan dit helpen bij keuzes in het onderwijs en de dialoog hierover

Download handreikingen tool

Handreiking studenten

Sfeerafbeelding Fontys

Handreiking begeleiding

Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Foto van persoon

Dr. K.D. (Kelly) Beekman

Lector Technology-enhanced Assessment
Foto van persoon

A. (Andrea) Oudkerk Pool

Docentonderzoeker Fontys International Business School | Finance & Control