Sprint naar content
Project

Focus op afbeeldingen in toetsitems

Onderzoek naar het effect van multimediagebruik in toetsen. Het verzamelen, interpreteren en produceren van informatie met multimedia (tekst gecombineerd met afbeeldingen) is een belangrijke vaardigheid die studenten zich eigen moeten maken.  

Wat houdt het project in?

Vooral in het natuurwetenschappelijk onderwijs, zoals Biologie -de context van dit onderzoek- spelen afbeeldingen en diagrammen een steeds belangrijkere rol. Het gegeven dat leerlingen en studenten meer leren van de combinatie van tekst en afbeeldingen dan van enkel afbeeldingen of enkel tekst, noemen we het multimedia-effect. Waar veel onderzoek zich richt op het multimedia-effect bij leren, is er relatief weinig bekend over de effecten van multimediagebruik in toetsen.

Een meta-analyse uit 2021 laat een overall positief effect zien op de nauwkeurigheid van de antwoorden van studenten (response accuracy). Echter, de resultaten van empirische studies lopen onderling sterk uiteen. De invloed van multimedia in toetsitems wordt onder meer beïnvloed door de functionaliteit van de afbeelding in een toetsitem en type onderwijs (primair-, voortgezet- en hoger onderwijs). Diepgaand onderzoek naar het multimedia-effect in de toetsitems kan de validiteit en effectiviteit van toetsen verhogen. Een within-group, design waarbij alleen de functionaliteit van de afbeelding wordt onderzocht en andere moderators zo goed mogelijk gelijk worden gehouden, ontbreekt tot op heden.

Dit project richt zich op bovenstaande hiaten in de onderzoekdata om zo te komen tot richtlijnen voor de itemconstructeurs bij multimediagebruik in toetsitems. Hiervoor is een experimenteel onderzoek in de context van Biologie in het voortgezet onderwijs opgezet. Er wordt daarbij gevarieerd met de functionaliteit van afbeeldingen in de toetsitems. De effecten ten aanzien van prestaties, tijdsinvestering en cognitieve belasting worden gemeten met digitale toetsen. Kwantitatieve gegevens worden aangevuld met kwalitatieve analyse van oogbewegingen van deelnemers via eye-tracking. Onderstaand filmpje betreft het onderzoek in het HBO. Aan de focus op afbeeldingen in toetsitems in het VO wordt nog gewerkt en deze resultaten volgen later.

Focus op afbeeldingen in toetsitems

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Contact

Foto van persoon

J. (Jorik) Arts

Docentonderzoeker Fontys Lerarenopleiding Tilburg | Lerarenopleiding Biologie