Sprint naar content
Project

Beoordelen in een hybride leeromgeving

In onze huidige, snel veranderende, maatschappij wordt een steeds groter beroep gedaan op professionals, die in complexe en dynamische beroepspraktijken richting moeten geven aan hun handelen en ontwikkeling. Dit vraagt om onderwijs waarin leren en ontwikkelen steeds meer verweven is met de beroepspraktijk. Deze toenemende aandacht voor het effectief benutten van complexe leeromgevingen resulteert steeds vaker in de inzet van hybride leeromgevingen (HLO). Wat betekent dat voor het beoordelen en beslissen in een HLO?

Tool 'beoordelen binnen hybride leeromgevingen'

De vertaling van Hybride Leeromgeving (HLO) raamwerken en ontwerpprincipes naar de praktijk blijkt niet eenvoudig. Een onderwerp dat hierin regelmatig onderbelicht blijft is op welke wijze het toets- en beoordelaarsaspect kan worden geborgd bij het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van een HLO.

Daarvoor is een tool ontwikkeld door middel van literatuuronderzoek en het bevragen van relevante stakeholders binnen een HLO. Deze tool ‘Beoordelen binnen Hybride Leeromgevingen’ is ontwikkeld om onderwijsprofessionals te helpen bij het ontwerpen en evalueren van toetsen en beoordelen binnen HLO’s. In het tijdschrift Examens, uitgave november 2022 is een artikel met achtergrondinformatie te lezen (zie publicaties).


Publicaties

Andrea Oudkerk Pool; Rosa Bartman; Debby Weerlink; Fieke Tychon; Kelly Beekman (2022) Beoordelen en beslissen in hybride leeromgevingen, Artikel Examens, Uitgave: november, Pagina's 35-46


Contact

Foto van persoon

Fieke Tychon

Toetsdeskundige Team Onderwijsinnovatie

Foto van persoon

D. (Debby) Weerlink

Docentonderzoeker Fontys Lerarenopleiding Tilburg | Master Toetsdeskundige

Foto van persoon

A. (Andrea) Oudkerk Pool

Docentonderzoeker Fontys International Business School | Finance & Control

Foto van persoon

Rosa Bartman

Docentonderzoeker Fontys Lerarenopleiding Tilburg/ Master Toetsdeskundige

Foto van persoon

Dr. K.D. (Kelly) Beekman

Lector Technology-enhanced Assessment