Sprint naar content
Project

WIN Project

Begin 2018 is het 4-jarige WIN-project (Werkplaats INstrument) gestart. Het hoofddoel van het project is de verdere ontwikkeling van professionele werkplaatsen (PW). Uiteindelijk zal het project een ontwikkelingsgericht (zelf)beoordelingsinstrument voor de kwaliteit van de PW in kaart brengen. Daarmee wil Fontys haar positie rondom professionele werkplaatsen versterken en zich duidelijker profileren als kennispartner in de regio.

Onderdeel van:

Wat verstaan we onder professionele werkplaatsen? Het gaat om een fysieke (soms gecombineerd met een online-) omgeving buiten de Fontysmuren die een langlopende samenwerking betreft tussen tenminste één kennisinstelling (hogeschool of mbo) en één praktijkinstelling, bijvoorbeeld in de zorg of dienstverlening.

In deze samenwerking vindt een mix van functies plaats: leren van studenten, opleiden of scholen van medewerkers, verbetering of vernieuwing van de zorg of dienstverlening, onderzoek en kennisontwikkeling. Vaak zijn specifieke personen aangesteld die als spilfiguur fungeren in deze samenwerking.

Het WIN-project is een samenwerking tussen diverse instituten van Fontys:

  • Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid
  • Fontys Paramedische Hogeschool
  • Fontys Hogeschool Pedagogiek
  • Fontys Sporthogeschool
  • Fontys Hogeschool HRM en P
  • Fontys Hogeschool Sociale Studies
  • Fontys Hogeschool ICT

Leer meer over professionele werkplaatsen.


Partners

Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Foto van persoon

Dr. D.R. (Dana) Feringa

Associate Lector Sociale Veerkracht