Sprint naar content
Project

Samen de handen ineen voor een multiprobleem

De doelen van dit project: 1. Bundelen van kennis omtrent professionele vaardigheden en hulp aan multiprobleemgezinnen. 2. Praktische vertaling van de geselecteerde kennis omtrent professionele vaardigheden en hulp aan MPG naar vormen van blended learning en de borging daarvan binnen het onderwijs, daarnaast wordt kennis beschikbaar gesteld. 3. Het overdraagbaar maken van ervaringen omtrent de vertaling van kennis naar vormen van blended onderwijs.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Dit project bestaat uit 3 fasen. In fase 1 wordt literatuuronderzoek gedaan. Er wordt zoveel mogelijk bruikbare literatuur over multi problem gezinnen verzameld. De literatuur wordt gescreend en hier worden werkkaarten van gemaakt omtrent professionele vaardigheden en ondersteuning aan multi problem gezinnen. Fase 2 de kennis wordt vertaald naar blended learnings voor gebruik op de deelnemende hogescholen. Tijdens fase 3 wordt de implementatie van de blended learnings gevolgd en worden belemmerende en bevorderende factoren in kaart gebracht.

Periode

2020-heden

Resultaat

De eerste 3 fasen van het project zijn afgerond. Er is een serious game ontwikkeld om studenten op een leuke manier te laten leren hoe het is om te werken met gezinnen met meervoudig complexe problematiek. Het project is nu verleng om het implementatieproces goed te kunnen doorlopen bij alle hogescholen en daarvan te leren.


Partners

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Foto van persoon

J.J.W. (Joost) Welten

Docentonderzoeker

Foto van persoon

Dr. D.R. (Dana) Feringa

Associate Lector Sociale Veerkracht