Sprint naar content
Project

Bijzonder Domein Jeugd

Samen met diverse partners in de jeugdhulpverlening leren van ontwikkelingen op het gebied van de transitie en transformatie in de jeugdzorg.

Onderdeel van:

Het Bijzonder Domein Jeugd betreft een langlopend onderzoeksproject naar de transitie en transformatie in de jeugdzorg in de regio Zuidoost-Brabant. Het project is gestart op initiatief van diverse partners uit de jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg en het jeugdwelzijn.
De eerste twee tranches van het onderzoek (2014-2018) waren verkennend en beschrijvend van aard en vooral gericht op het in kaart brengen van de wijze waarop de transitie vorm krijgt in de regio. We concludeerden onder andere dat het nog moeilijk is om in een veranderende context het kind en het gezin centraal te stellen. Regelmatig verdwijnen ze naar de achtergrond, omdat professionals worden afgeleid door zaken als rolverwarring en onderling wantrouwen.
In de derde tranche van het onderzoek (2018-2022) verleggen we de focus naar ‘hoe het dan wel kan’ en gaan we samen met social designers op zoek naar manieren om de vindingen te vertalen naar sociale innovaties.


Onderdeel van:


Partners

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys


Publicaties

  • Peels, F., Sanden, J. van der, & Feringa, D. (2021). Bijzonder Domein Jeugd geeft kinderen weer een plekje in de maatschappij. Interview. Eindhoven: Innovation Origins. https://innovationorigins.com/nl/bijzonder-domein-jeugd-geeft-kinderen-en-jongeren-weer-een-eigen-plekje-in-de-maatschappij/
  • Sanden, J., van der, Peels, F., & Feringa, D. (2021). Kind centraal in de jeugdhulpverlening. Tijdschrift Positieve Psychologie, 2, p. 44-50.
  • Van der Sanden, J., Peels, F., & Feringa, D. (2021). De pandemie legt een vergrootglas op de jeugdhulp. Werkplaatsen Sociaal Domein magazine, 46–49. https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/publicatie/magazine-op-afstand-nabij
  • Feringa, D., Peels, F. & Sanden, J. van der (2020). Succesvol interdisciplinair samenwerken in de jeugdhulp; op zoek naar het ‘beste’ recept. Online presentatie gegeven tijdens het Society College, 1 oktober, Fontys Hogeschool Sociale Studies.
  • Sanden, J. van der & Peels, F. (2018). Interdisciplinary work in youth care: how do children benefit? Key note Summer School Master of Social Work, June 5. Amsterdam: Amsterdam University of Applied Sciences.
  • Sanden, J. van der & Peels, F. (2018). Interdisciplinary work in youth care: how do children benefit? Paper presentation at the Fontys International week, March 21. Eindhoven: Fontys University of Applied Sciences.
  • Sanden, J. van der & Peels, F. (2019). Interdisciplinary work in youth care: how do children benefit? Paper presentation at the European conference for social work research, April 11, Leuven.
  • Sanden, J. van der & Peels, F. (2019). Interdisciplinaire samenwerking in de jeugdhulpverlening; wat leren we van succesverhalen uit de praktijk? Workshop gegeven tijdens de conferentie Social Work Future Proof, 6 juni, Eindhoven, Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Contact

Foto van persoon

J. (Jitske) van der Sanden

Docentonderzoeker

Foto van persoon

Dr. D.R. (Dana) Feringa

Associate Lector Sociale Veerkracht
Foto van persoon

N. (Neeltje) Spit

Docentonderzoeker

Foto van persoon

I.F. (Iris) Middendorp

Docentonderzoeker
Foto van persoon

J.J.W. (Joost) Welten

Docentonderzoeker

Foto van persoon

F. (Floor) Peels

Docentonderzoeker