Sprint naar content

Instrumenten

Op deze pagina staan instrumenten die je kunt inzetten voor het verbeteren van het Lerend en Onderzoekend Samenwerken.
Bij elk instrument staat een toelichting met basisinformatie zoals doel en doelgroep.

De instrumenten zijn in samenspraak met de betrokkenen beschikbaar gesteld. We hebben getracht met alle auteurs contact op te nemen. Mocht dit niet gelukt zijn en je herkent een instrument van jezelf, wil je dan contact opnemen via lectoraatpw@fontys.nl?

Spiegelgesprekken

Met dit instrument kun je feedback en informatie krijgen van cliënten over verleende en ervaren zorg.

Sfeerafbeelding Fontys

Rol Analyse

Bewustwording van je rol in een bepaalde setting. Gezamenlijk formuleren van verschillen en overeenkomsten tussen rollen binnen een bepaalde setting en om deze af te stemmen met elkaar.

Sfeerafbeelding Fontys

Samen innoveren in een innovatieteam

Met dit instrument kun je op een effectieve en efficiënte manier samenwerken aan creatieve, evidence-informed oplossingen voor complexe vraagstukken in de beroepspraktijk en kan je samen leren door co-creatie.

Sfeerafbeelding Fontys

Co Design Canvas

Je kunt het instrument inzetten om een open en onderzoekende dialoog over ieders ervaringen en belangen te faciliteren. Het ondersteunt bij het afstemmen van verwachtingen en doelstellingen en kan inzicht en begrip creëren. Het helpt in het bespreken van kennis, machtsverhoudingen en verantwoordelijkheden.

Sfeerafbeelding Fontys

Speed sparren

Met dit instrument kun je in een groep in korte tijd veel feedback en ideeën krijgen van anderen, waardoor het leren van elkaar wordt bevorderd en actie-energie loskomt.

Sfeerafbeelding Fontys

Voorbeeld Projectplan Innovatienetwerk

Dit instrument kun je als voorbeeld gebruiken bij het opstellen van een projectplan voor een innovatienetwerk. Een goed projectplan helpt een project tot een goed einde te brengen. Dit voorbeeld beschrijft de volgende aspecten: doelstelling, resultaten, organisatie, begroting, plan van aanpak en planning.

Sfeerafbeelding Fontys

Evaluatieformulier ZIC leerafdelingen

Dit instrument helpt met het evalueren van de stage van de student binnen een Professionele Werkplaats om zo het leren op een PW en de leerafdeling te optimaliseren.

Sfeerafbeelding Fontys

Handreiking Innovatiewerkplaatsen

De handreiking en het kijkkader zijn hulpmiddelen voor het ontwerpen en evalueren van innovatiewerkplaatsen op het grensvlak tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Deze handreiking is niet bedoeld als een kookboek of checklist, maar als inspiratiebron om het gesprek te voeren over te maken of gemaakte keuzes met betrekking tot de vormgeving van de innovatiewerkplaats.

Sfeerafbeelding Fontys

Handleiding Hoop, angsten en verwachtingen

Deze werkvorm kan ingezet worden bij de start van een project, training of leerwerkperiode(/stage) binnen een professionele werkplaats, hybrideleeromgeving of andere leerwerkomgeving.

Sfeerafbeelding Fontys