Sprint naar content
Project

Persoonsvorming en wereldburgerschap in het onderwijs

Kinderen en jongeren groeien op in een samenleving waarin de nadruk ligt op cognitieve prestaties. Uit onderzoek blijkt dat onze jeugd het idee heeft dat een succesvolle toekomst vooral afhangt van het behalen van diploma’s.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Ook in ons onderwijs ligt nog altijd de nadruk op de ontwikkeling van cognitief talent en het (re)produceren van kennis. Het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst doet in dit verband onderzoek naar de waarde van persoonsvorming en wereldburgerschap in het VO-onderwijs. Op het dr. Knippenbergcollege in Helmond is per september 2018 een nieuw onderwijsconcept ingevoerd om persoonsvorming en wereldburgerschap te stimuleren: het Domeinonderwijs. Het lectoraat onderzoekt hoe leerlingen het nieuwe onderwijs ervaren, en in hoeverre het hen helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling. In dit onderzoek worden 25 leerlingen van het Domeinonderwijs en 25 leerlingen uit de reguliere brugklas gedurende twee jaar gevolgd.


Kooijmans, M. (2019). Talentologie. Een pedagogische reactie op prestatiedruk in onderwijs en opvoeding. Pedagogiek in Praktijk, 24(109), 14-18.

Nguyen, B. (2019). Samenwerken in het Domeinonderwijs. Afstudeerscriptie. ‘s-Hertogenbosch: Fontys Hogeschool Pedagogiek. Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Kuijpers, A. (2019). Persoonsvorming en wereldburgerschap in het Domeinonderwijs. De beleving van de eerste groep leerlingen. Onderzoeksrapportage. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek. Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.


Contact

Foto van persoon

Dr. M.J.B. (Maike) Kooijmans

Lector Opvoeden voor de Toekomst