Sprint naar content

Journalistiek Dilemmaspel

Het Journalistiek Dilemmaspel is de ideale gespreksstarter voor redacties en mediaopleidingen die graag iets willen doen met diversiteit en inclusie, maar niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. Het kaartspel stimuleert een open discussie over diversiteit en inclusie in de media aan de hand van dilemma’s uit de journalistieke praktijk

De vragen nemen je mee uit de waan van de dag en laten je met elkaar nadenken over journalistieke keuzes die je normaal snel moet maken.

Ben je op deze pagina terecht gekomen via de QR-code? Dan heb je het kaartspel nu zelf in handen en wil je je verdiepen in de onderwerpen die aan bod komen op de kaartjes. Hieronder vind je recente onderzoeken en verdere informatie over de dilemma’s die op de kaartjes aan de orde komen.

“Het Journalistiek Dilemmaspel zorgt voor een levendige discussie over journalistieke afwegingen, ethiek, diversiteit en inclusie. Het spel heeft nog enkele weken na onze plenaire vergadering gezorgd voor meer gesprekken hierover. We merken dat er weer vaker discussie is over hoe we bepaalde zaken opschrijven." -André Trompers (Hoofdredacteur BN de Stem)

Deze redacties gingen je voor

Meer informatie en contact

Het journalistiek Dilemmaspel is als afstudeerproject ontwikkeld door Floortje Steigenga en Fleur Hendrickx samen met docentonderzoeker Elizabeth Venicz en lector Daniëlle Arets van het Lectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie.

Aansluitend op het spel worden op dit moment ook trainingen en lezingen over inclusieve journalistiek ontwikkeld. Meer informatie hierover bij
Elizabeth Venicz