Sprint naar content
Lectoraat van Gezonde en inclusieve samenleving / Toekomst van leren

Move to be

Over het lectoraat

Het lectoraat Move to Be is verantwoordelijk voor de stimulering, organisatie en coördinatie van het onderzoek van Fontys Sporthogeschool. De professionalisering van studenten, docenten en werkveld door middel van toegepast, praktijkrelevant onderzoek vormt het uitgangspunt.

De kennisontwikkeling in het lectoraat staat primair ten dienste van het onderwijs en het werkveld, maar dient tevens relevant te zijn voor het wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek. Het lectoraat is gekoppeld aan de verschillende opleidingen van Fontys Sporthogeschool: de bachelor opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding, de bacheloropleiding Sportkunde, de master Sport- en Bewegingsonderwijs en de master Healthy Ageing Professional. Het lectoraat Move to Be, onder leiding van lector Steven Vos, is officieel gestart op 7 november 2013, en bouwt voort op het lectoraat Fysieke Activiteit & Gezondheid (2007-2013). In 2022 is Dave van Kann benoemd als tweede lector. Dave gaat over de leerlijn leren bewegen, Steven gaat over de leerlijn actieve leefstijl en samen hebben ze de leerlijn beweegvriendelijke omgeving onder hun hoede.


Nieuws 22-11-2021

Lector Steven Vos wint prestigieuze prijs!

Lector Steven Vos van Fontys Hogescholen en lector Margie Topp van hogeschool Windesheim waren in 2021 de winnaars van de Deltapremie, de toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Ze ontvangen beiden een premie van 500.000 euro voor hun baanbrekend onderzoek naar het recyclen van moeilijke kunststoffen’ en het werken aan een gezonde leefstijl. De premie, een initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, wordt voor de tweede keer uitgereikt en is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, feliciteerde de winnaars. Van Engelshoven: “De verdere groei van praktijkgericht onderzoek is belangrijk voor Nederland en dat moet nog beter zichtbaar worden. Deze fantastische Deltapremie-winnaars helpen daar zeker aan mee!”.


Lectoraat Move to Be

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Lectoraat Move to be

Slimme oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en bewegen

Verantwoord en duurzaam sporten en bewegen

Het lectoraat Move to Be werkt in nauwe samenwerking met het onderwijs en het werkveld aan slimme, praktijkrelevante oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en bewegen, en dit op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. Van het kind dat geïnspireerd wordt door het bewegingsonderwijs, over de volwassene die een actieve leefstijl probeert in te passen in de alledaagse drukte, tot de senior die het plezier in sport en bewegen (opnieuw) ontdekt. Om deze ambitie te realiseren beschikt het lectoraat Move to Be over een multidisciplinair team van (gepromoveerde) docent-onderzoekers. Zij hebben oog voor maatschappelijke innovatie, durven te ondernemen, kunnen anderen inspireren en geloven in de kracht van samenwerking tussen verschillende disciplines. De inbedding van praktijkgerichte onderzoeksprojecten in het onderwijs én in het werkveld (o.a. in professionele werkplaatsen en living labs) is hierbij de sleutel tot succes.

Drie centrale kennisthema's

De ambities van het lectoraat worden uitgewerkt rondom drie centrale kennisthema’s:

  • Leren bewegen
  • Actieve leefstijl
  • Beweegvriendelijke omgeving

Binnen ieder van deze kennisthema’s wordt in onderzoeksprojecten samengewerkt met studenten, docenten, werkveldpartners en nationale en internationale kennisinstellingen. De nieuwste inzichten op basis van het onderzoek worden niet enkel geïmplementeerd in het onderwijs en gerapporteerd in wetenschappelijke en werkveld publicaties, maar worden ook breed verspreid door middel van presentaties op (inter)nationale studiedagen en congressen, media-uitingen en vertaald naar de beroepspraktijk in de vorm van workshops, tools en adviezen.

Lectoren Move to Be

Foto van persoon

Prof. dr. S.B. (Steven) Vos

Lector Move to be

Steven Vos (1976) is lector Move to Be bij Fontys Sporthogeschool en hoogleraar ‘Design and Analysis of Intelligent Systems for Vitality and Leisure Time Sports’ aan de TU/e.

Steven Vos is een bruggenbouwer tussen disciplines, beleidsdomeinen en sectoren, maar vooral tussen mensen. Hij wil mensen inspireren en enthousiasmeren om hun grenzen te verleggen en elkaars expertises te versterken, met respect voor ieders eigenheid en talenten. Samen met een team van enthousiaste onderzoekers wil hij nadrukkelijk bijdragen aan het slim en duurzaam verankeren van een actieve leefstijl op op maat van personen en hun omgeving. Het onderzoek situeert zich op het snijvlak van diverse disciplines.

Steven heeft ruime ervaring in het opzetten, uitvoeren en managen van (internationale) onderzoeks- en innovatieprojecten, het ontwikkelen van kennis- en innovatieagenda's, en het uitbouwen van onderzoeksprogramma’s. Hij heeft een warm hart voor praktijkgericht onderzoek. In 2021 won hij de prestigieuze Deltapremie voor praktijkgericht onderzoek voor de impact die hij realiseerde samen met zijn team op de samenleving, het onderwijs en het onderzoeksdomein (www.deltapremie.nl).

Lees meer over Steven Vos

Foto van persoon

Dr. D.H.H. (Dave) van Kann

Lector Move to Be

Dave Van Kann (1985) is lector ‘Leren Bewegen in en rondom de School’ bij Fontys Sporthogeschool, lectoraat Move to Be. Daarnaast is hij opleidingscoördinator van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs.

Hij heeft een achtergrond in de gezondheidsbevordering en is gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht (2017) met een proefschrift over de rol van de basisschoolomgeving op het beweeg- en zitgedrag van kinderen. Als lector is hij in het bijzonder verantwoordelijk voor het kennisthema leren bewegen met de onderzoekslijnen ‘bewegen in en rondom school’, ‘motiverend leerklimaat’ en ‘beoordelen in de LO’ en het kennisthema beweegvriendelijke omgeving. Zijn onderzoeksfocus ligt met name op de invloed van de (school)omgeving op fysieke (in)activiteit van kinderen en duurzame gedragsverandering en interventieaanpakken.

Lees meer over Dave van Kann

Podcast

Luister naar een gesprek met Deltapremie 2021-laureaat Steven Vos, lector Move to Be binnen Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Een gesprek dat draait om bewegen. Een leven lang. Op school, op je werk, thuis en in je buurt. De Deltapremie gaat Vos besteden aan actiegedreven onderzoek naar hoe je het ‘leven lang bewegen’ kunt stimuleren op onverwachte plekken en op onconventionele manieren.

Steven Vos over onbewust beter en vaker bewegen.

Steven Vos en Colette Cuijpers (Juridische Hogeschool) gaan vanuit hun expertise in op de gevolgen van innovaties in de sport. De grote vraag: is technologie in de sport een vloek of een zegen?


Nieuws

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder


Kennisthema Leren bewegen

Binnen het kennisthema leren bewegen van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van bewegen in en rondom de school centraal. Onze ambitie is om ALLE jongeren een gezonde, actieve start van hun leven te kunnen bieden. We maken een onderscheid tussen twee onderzoekslijnen binnen Leren Bewegen:

  • Lichamelijke opvoeding
  • Bewegen in en rondom school


De onderzoekslijn lichamelijke opvoeding (LO) heeft de ambitie een bijdrage te leveren aan de kennisbasis van het schoolvak LO in Nederland en daarbuiten. We willen daarmee leraren LO ondersteunen bij het verwezenlijken van de doelen van het vak.

Enkele voorbeelden van onderwerpen waar de onderzoekslijn ‘lichamelijke opvoeding’ zich mee bezig houdt zijn: toetsen en beoordelen, motivationeel klimaat in de les LO, professionalisering van leraren en bijdrage aan het onderwijs van de ALO.

De onderzoekslijn bewegen in en rondom school richt zich op het beweeggedrag van jongeren in relatie tot de schoolomgeving. Met het praktijkgericht onderzoek binnen deze onderzoekslijn willen we de mechanismes achterhalen die bewegingsarmoede bij jongeren in de hand werken en daar middels gerichte context-specifieke aanpakken een effectieve oplossing voor vinden en toepassen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen binnen de onderzoekslijn ‘bewegen in en rondom school’ zijn: Integrale aanpak, brede omgevingsinvloed en Integratie van bewegen in het curriculum.

Onderzoeksteam Leren bewegen

Foto van persoon

Dr. D.H.H. (Dave) van Kann

Lector Move to Be

Foto van persoon

Dr. L.B. (Lars) Borghouts

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Dr. M. (Menno) Slingerland

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Dr. T. (Teun) Remmers

Docentonderzoeker

Foto van persoon

A.M. (Anoek) Adank

Docentonderzoeker
Jasper de Graef

J. (Jasper) de Graef

Docent / onderzoeker
Foto van persoon

N. (Nina) Bartelink

Docent / onderzoeker

Onderzoeksprojecten Leren bewegen

- KEIGAAF: is een context specifieke aanpak om een actieve en gezonde leefstijl onder basisschoolkinderen in Eindhoven te bevorderen.

- Start(V)aardig: Het project 'Start(V)aardig' biedt bouwstenen voor de buurtsportcoach ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters.

- SALTO-studie: Doel van dit promotieonderzoek is bepalen welke fysieke, sociale en beleidsmatige kenmerken van de gymles een rol spelen en hoe deze kenmerken van de les LO van invloed zijn op de alledaagse mate van fysieke activiteit van basisschoolkinderen.

- Motivationeel klimaat in de les LO: Doel van dit promotieonderzoek is om via verschillende motivatietheorieën inzicht te krijgen in de motivatie van leerlingen voor LO en hoe de leraar LO dit kan beïnvloeden middels het pedagogisch-didactisch handelen

- Lesson Study: Doel van het project is het ontwikkelen van een professionaliseringsmethodiek voor LO docenten waarbij ze samenwerken aan het ontwerpen, uitvoeren en onderzoeken van een les.

- Netwerk Teaching Games: Netwerk Teaching Games richt zich op het bundelen, delen en genereren van kennis en expertise omtrent de didactiek van spelsporten (teaching games).

- Toetsen en beoordelen bij LO: Het project 'Toetsen en beoordelen bij LO' is voor Fontys Sporthogeschool het startpunt voor o.a. het verzamelen en delen van kennis over het toetsen en beoordelen van LO.


Kennisthema Actieve leefstijl

Binnen het kennisthema 'actieve leefstijl' van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl centraal. We richten ons binnen deze onderzoekslijn enerzijds op volwassenen die het moeilijk vinden om een actieve leefstijl te combineren met werk en zorg voor een gezin en anderzijds op individuele en ongebonden breedtesporters zoals hardlopers, fietsers en wandelaars die behoefte hebben aan begeleiding op maat om blessures te voorkomen en demotivatie te overwinnen. We kijken met name naar de rol die technologie hierbij kan spelen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen waar de onderzoekslijn ‘actieve leefstijl’ zich mee bezig houdt zijn: meten van fysieke activiteit en sedentair gedrag, combineren van een actieve leefstijl met werk en gezin en gepersonaliseerde coaching voor ongebonden sporters.

Onderzoeksteam Actieve leefstijl

Foto van persoon

Prof. dr. S.B. (Steven) Vos

Lector Move to be
Foto van persoon

Dr. M.A.E. (Lia) Baars

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Dr. E.M.P. (Evelien) Backx

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M.A. (Mark) Janssen MSc

Docentonderzoeker
Foto van persoon

D. (Dennis) Arts

Onderzoeker / manager Onderzoek & Professionalisering
Foto van persoon

W. (Willem) Gosens

Docentonderzoeker
Foto van persoon

A.A.J.M. (Ida) Damen

Docentonderzoeker

f

Onderzoeksprojecten Actieve leefstijl

- POWEr FITTing: Doel van het project is het ontwikkelen van op technologie gebaseerde data-gedreven gepersonaliseerde oplossingen, producten en systemen die de maatschappelijke uitdagingen aanpakken waarmee onze generatie thuis- en kantoormedewerkers mee geconfronteerd worden.

- Coach in Control: Doel van het project is om meer diepgaand inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van topsportcoaches op het gebied van monitoren van trainings-, testen en wedstrijddata en het ontwikkelen van dashboards om deze gegevens in te zien en te gebruiken in trainingen.

- Workplace Vitality Hub: De Workplace Vitality Hub is een initiatief van Fontys, imec, TNO, TU/e, HTCE en Twice. De hub is een smart office op de High Tech Campus 85 waarin de oprichters hun uitgebreide kennis en ervaring combinerenom - samen met partners uit het bedrijfsleven - tot concrete, innovatieve en doeltreffende oplossingen te komen voor een vitale werkomgeving.

- Ontwerpen voor een actieve leefstijl: Doel van dit promotietraject is het ontwikkelen van een methodologie die ontwerpers in staat stelt om systematisch en interdisciplinair op maat gemaakte draagbare technologie te ontwerpen die bijdraagt aan de integratie van beweeggedrag in de dagelijkse routine van volwassenen.

- Design of running-related technology: Doel van dit promotietraject is het beter begrijpen van recreatieve hardlopers en het ontwerpen van draagbare technologie op maat van hun wenzen en behoeften.

- Vitality Living Lab: Doelstelling van het project is de ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem voor data-gedreven innovatie en business design op het gebied van sport & vitaliteit.

- Nano4Sports: Doel van het project is het stimuleren van innovatie in het sport-, beweeg- en gezondheidsdomein door nieuwe innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

- Move to Heath: Dit project biedt beweeg- en gezondheidscampagnes aan voor medewerkers dat moet leiden tot betere prestaties en een vitale bedrijfscultuur.

- Voor iedereen een App: Binnen het project 'Voor iedereen een App' wordt onderzoek gedaan naar welke (populaire) sportapp past bij welk type gebruiker op basis van doelstellingen en wensen.

- Voorkom en Herstel: Doel van dit project is om verantwoord bewegen en het oefenen 'leuk' te maken, terwijl de zorgverleners goed inzicht krijgen in de oefeningen die gedaan zijn om de volgende stappen voor herstel te bepalen.

- Krachtvoer: Krachtvoer is een programma voor VMBO scholen dat is gericht op het bevorderen van gezond voedingsgedrag van de leerlingen.

- Data Enabled Running: In dit onderzoeksprogramma van TU/e en Fontys Sporthogeschool staat het ontwerpen van slimme oplossingen voor recreatieve hardlopers centraal.


Kennisthema Beweegvriendelijke omgeving

Binnen het kennisthema 'beweegvriendelijke omgeving' van het lectoraat Move to Be staat het gebruik van de openbare ruimte voor sporten en bewegen centraal. Onze ambitie is om de openbare ruimte zo in te richten dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen waar de onderzoekslijn ‘beweegvriendelijke omgeving’ zich mee bezig houdt zijn: meten en monitoren van het gebruik van de openbare ruimte, interdisciplinaire samenwerking in de openbare ruimte en laagdrempelige interventies in de openbare ruimte.

Onderzoeksteam Beweegvriendelijke omgeving

Foto van persoon

Prof. dr. S.B. (Steven) Vos

Lector Move to be

Foto van persoon

Dr. D.H.H. (Dave) van Kann

Lector Move to Be
Foto van persoon

M.A.C. (Maartje) Kunen

Docentonderzoeker
Foto van persoon

A.A. (Anneke) von Heijden

Docentonderzoeker

Onderzoeksprojecten beweegvriendelijke omgeving

- Same but different?! Beweegplekken voor ouderen in de gemeenten Venlo en Venray: Doel van dit project is om in de gemeenten Venlo en Venray inzicht te krijgen in succes- en faalfactoren van bestaande beweegplekken voor ouderen en het proces om te komen tot goed gebruikte beweegplekken waar ouderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar toe gaan.

- De buurtsportcoach als katalysator van beweegvriendelijke buurten: In dit SIA RAAK onderzoeksproject werken we toe naar een open en online leeromgeving voor buurtsportcoaches om te kunnen samenwerken in en aan een beweegvriendelijke buurt.

- Callibrating Inclusive Sporting Encouters: Dit project doet onderzoek naar de cruciale rol die organisatienetwerken en eerstelijns professionals, zoals buurtsportcoaches en sociaal werkers, spelen in kwetsbare posities naar sportieve ontmoetingen en het organiseren daarvan.

- #040Beweegt: Binnen #040Beweegt, een samenwerkingsverband van Fontys Sporthogeschool, Technische Universiteit Eindhoven, Gemeente Eindhoven en Innosportlab Sport en Beweeg, experimenteren we met laagdrempelige (technologische) interventies in de openbare ruimte.

- Meten en monitoren van het gebruik van de openbare ruimte: Door middel van technologie brengen we het beweeggedrag in de openbare ruimte in kaart en relateren dit aan omgevingskenmerken.

- Interactieve hardloop- en wandelroute: In dit project werd door gebruik te maken van led tegeltjes in het gebied Eckart-Vaartbroek in Eindhoven een 1,8km lange interactieve hardloop en wandelroute gerealiseerd. Deze route wil mensen in beweging brengen en ontmoeting en verbinding creëren tussen gebruikers en park- en (buurt)bewoners.


Publicaties en media

Weeldenburg, G., Borghouts, L. B., Slingerland, M., & Vos, S. (2021). Through Students’ Eyes: Preferred Instructional Strategies for a Motivating Learning Climate in Secondary School Physical Education. Curriculum Studies in Health and Physical Education.

Slingerland, M., Borghouts, L.B., Laurijssens, S., vanDijk-van Eijck, B., Remmers, T., Weeldenburg, G. (2021-forthcoming). Teachers’ Perceptions of a Lesson Study intervention as Professional Development in Physical Education. European Physical Education Review. Accepted for publication.

Kalinauskaite, I., Brankaert, R. G. A., Lu, Y., Bekker, M. M., Brombacher, A. C., & Vos, S. B. (2021). Facing Societal Challenges in Living Labs: Towards a Conceptual Framework to Facilitate Transdisciplinary Collaborations. Sustainability, 13(2), [614]. https://doi.org/10.3390/su13020614

Blocken, B., van Druenen, T., Ricci, A., Kang, L., van Hooff, T., Qin, P., Xia, L., Alanis Ruiz, C., Arts, D., Diepens, J. F. L., Maas, G. A., Gillmeier, S. G., Vos, S. B., & Brombacher, A. C. (2021). Ventilation and air cleaning to limit aerosol particle concentrations in a gym during the COVID-19 pandemic. Building and Environment, 193, [107659]. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107659

Krijgsman, C., Mainhard, T., Borghouts, L., van Tartwijk, J., & Haerens, L. (2020). Do goal clarification and process feedback positively affect students’ need-based experiences? A quasi-experimental study grounded in Self-Determination Theory. Physical Education and Sport Pedagogy, 1-21.

Remmers, T., Van Kann, D., Kremers, S., Ettema, D., de Vries, S. I., Vos, S., & Thijs, C. (2020). Investigating longitudinal context-specific physical activity patterns in transition from primary to secondary school using accelerometers, GPS, and GIS. The international journal of behavioral nutrition and physical activity, 17(1), 66.

Prevo, L., Jansen, M., Van Kann, D., & Kremers, S. As steady as a rock! Gaining insight in recruitment and retention among primary school children with behavioral problems in Sports Mix Club. Accepted for publication in Frontiers in Public Health.

Weeldenburg, G., Borghouts, L., Slingerland, M., & Vos, S. B. (2020). Similar but different: profiling secondary school students based on their perceived motivational climate and psychological need: based experiences in physical education. PLoS ONE, 15(2), [e0228859].

Arts, D., Kromkamp, L., & Vos, S. (2019). COMMONS: a board game for enhancing interdisciplinary collaboration when developing health and activity-related wearable devices. In Human-Computer Interaction – INTERACT 2019, https://www.springerprofessional.de/en/commons-a-board-game-for-enhancing-interdisciplinary-collaborati/17112732

Van Kann, D.H.; Adank, A.M.; van Dijk, M.L.; Remmers, T.; Vos, S.B. (2019). Disentangling Physical Activity and Sedentary Behavior Patterns in Children with Low Motor Competence. Int. J. Environ. Res. Public Health, 16, 3804.

Thibaut, E., Vos, S. B., & Scheerder, J. (2019). Running apparel consumption explained: a diary approach. Journal of Global Sport Management. DOI: 10.1080/24704067.2019.1639064

Thibaut, E., Vos, S.B., & Scheerder, J. (2019). The Purchase Price of Runners’ Sports Apparel: Combining Observational and Survey Data at Running Events. International Journal of Sport Finance, 14(3).

FITT and POWEr FITTING

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

NOS - Cijfers in de gymzaal

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Ontwikkelde tools en interventies van het lectoraat Move to Be.

Fontys Beweegbox

De BeweegBox ondersteunt leerkrachten in het primair onderwijs om bewegend leren toe te passen in de rekenles en taalles.

Mengpaneel Motiverend beoordelen

Een tool en workshop om docenten in het VO te ondersteunen om principes van motiverend beoordelen toe te passen in hun beroepspraktijk.

KEIGAAF

Een multicomponent beweeg- en voedingsinterventie voor kinderen op basisschoolleeftijd.

De Buitenklas

Ontwikkeling van methodiek voor het verzorgen van onderwijs in de openbare ruimte.

Interactieve hardlooproute

Een 1.8km lange interactieve hardloop- en wandelroute die werd gerealiseerd in Eckart-Eindhoven.

Methodiek Lesson Study

Een professionaliserings-methodiek ontwikkeld voor LO docenten.

Heatlaps demonstrator

Een data-demonstrator ontwikkeld samen met TU/e i.o.v. het Topteam Sport & Bewegen. De demonstrator toont de mogelijkheden in het gebruik van data verzameld door wearables en apps.


Contact

Foto van persoon

Prof. dr. S.B. (Steven) Vos

Lector Move to be
Foto van persoon

J. (Jeroen) Bovens

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

M. (Margje) Moonen-Vermelis

Werkveldverkenner