Sprint naar content
Lectoraat van Gezonde en inclusieve samenleving / Toekomst van leren

Move to Be

Over het lectoraat

Het lectoraat Move to Be zorgt ervoor dat onderzoek bij Fontys Sport en Bewegen gestimuleerd, georganiseerd en gecoördineerd wordt. Het uitgangspunt is de professionalisering van studenten, docenten en werkveld door middel van toegepast, praktijk relevant onderzoek.

Het lectoraat werkt samen met scholen en bedrijven om slimme oplossingen te vinden voor sport en beweging die verantwoord en duurzaam zijn. We willen dat mensen op een passende manier kunnen sporten en bewegen, waar ze ook zijn. We denken aan kinderen die plezier hebben in gymles, volwassenen die proberen actief te blijven in hun drukke leven, en ouderen die weer genieten van bewegen.

Move to Be gaat niet alleen over bewegen. We willen een blijvende verandering teweegbrengen, zodat iedereen op zijn eigen manier kan blijven bewegen. Het lectoraat en het team van docent-onderzoekers werken samen als een klok die blijft tikken, en zorgen voor steeds nieuwe ideeën en mogelijkheden voor iedereen. We werken samen met verschillende partijen, zoals de overheid, bedrijven en scholen, om consensus te bereiken over onze doelen. We willen dat iedereen begrijpt waar we naartoe willen en dat we samenwerken om dat doel te bereiken.

Het lectoraat staat voor een leven lang bewegen, waarbij we oplossingen op maat ontwikkelen voor verschillende groepen mensen, afhankelijk van hun omgeving en situatie.


Lectoraat Move to Be

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Lectoraat Move to be

Slimme oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en bewegen

Ambities

Het lectoraatsteam heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in samenwerken met verschillende disciplines en sectoren. We bouwen voort op het werk van de voorgaande jaren, waarbij we onderzoeksthema's hebben geïntegreerd binnen Fontys Sport en Bewegen (2013-2017) en langlopende projecten hebben voortgezet en ontwikkeld (2-17-2021).

Voor de periode van 2021-2025 hebben we nieuwe ambities vastgesteld. We willen ons vooral richten op het vergroten van de impact van ons onderzoek op de maatschappij. Dit sluit aan bij de strategische doelen van Fontys For Society.

Kennisthema's

De ambities van het lectoraat worden uitgewerkt in twee centrale kennisthema’s:

  • Leren bewegen
  • Actieve leefstijl

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Move to be

Deltapremie - Steven Vos

Lectoren Move to Be

Steven Vos (1976) is lector bij Fontys Sport en Bewegen en hoogleraar aan de TU/e.

Steven Vos is een verbinder tussen verschillende vakgebieden en sectoren, maar vooral tussen mensen. Hij wil anderen inspireren en aanmoedigen om samen te werken en elkaars kennis te benutten, met respect voor ieders unieke talenten. Met een team van enthousiaste onderzoekers wil hij actief bijdragen aan het bevorderen van een gezonde levensstijl die aansluit bij de behoeften van mensen en hun omgeving. Het onderzoek richt zich op het snijvlak van verschillende vakgebieden.

Steven heeft veel ervaring in het opzetten, uitvoeren en managen van onderzoeks- en innovatieprojecten, zowel nationaal als internationaal. Hij is betrokken bij het ontwikkelen van agenda's voor kennis en innovatie, en het opzetten van onderzoeksprogramma's. Hij hecht veel waarde aan praktijkgericht onderzoek. In 2021 ontving hij de Deltapremie voor praktijkgericht onderzoek vanwege de impact die hij samen met zijn team heeft gehad op de samenleving, het onderwijs en het onderzoeksveld.

Lees meer over Steven Vos

Dave Van Kann (1985) is lector bij Fontys Sport en Bewegen en opleidingscoördinator van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs.

Hij heeft gestudeerd in gezondheidsbevordering en heeft zijn promotie behaald aan de Universiteit Maastricht in 2017. Zijn proefschrift ging over hoe de omgeving van de basisschool invloed heeft op hoeveel kinderen bewegen en zitten. Als lector richt hij zich vooral op het leren bewegen, met onderzoek naar beweging op en rondom school, hoe je een motiverende leeromgeving creëert, hoe je gymlessen beoordeelt en hoe je een omgeving maakt die bewegen stimuleert. Hij focust vooral op hoe de (school)omgeving invloed heeft op hoe actief kinderen zijn en op manieren om gedrag te veranderen en interventies te ontwikkelen die blijvend zijn.

Lees meer over Dave van Kann


Nieuws

Het meest actuele nieuws van lectoraat Move to Be vind je via www.eenlevenlangbewegen.com

Projecten

Contact

Foto van persoon

J. (Jeroen) Bovens

Onderzoeksmanager