Sprint naar content
Project

XR 4 Human

Het onderzoeksproject XR4HUMAN krijgt EUR 2.5 miljoen vanuit Horizon Europe, het grootste research en innovatie programma van de wereld. Samen met 11 partners gaat Fontys de uitdagingen en kansen onderzoeken die ontstaan doordat eXtended Reality steeds verder in de maatschappij toegepast wordt. 

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

De European XR industry, consumenten, wetgevers en academia moeten voldoende op de hoogte zijn van de kansen, voordelen en gevaren van XR technologie. We willen Europa helpen deze technologie op een goede manier toe te passen,” geven de projectleiders professors Rigmor Baraas en Rosemarie Bernabe aan van de penvoerende Universiteit Zuid-Oost Noorwegen. Vanuit Fontys neemt het lectoraat Moral Design Strategy onder leiding van lector Bart Wernaart deel aan dit onderzoek.

Uitdagingen
Extended reality is een term die verwijst naar alle reële en virtuele gecombineerde omgevingen en mens-machine-interacties die worden gegenereerd door computertechnologie en wearables. In slechts enkele jaren is eXtended Reality (XR) van een product in een onderzoekslab gegroeid naar algemeen gebruik. Er zijn veel voordelen voor deze technologie, maar ook nieuwe uitdagingen én nieuw gevaar. Dit geldt op zijn minst voor ethiek, security, privacy en het gebruik in verschillende operating systems. XR4HUMAN zal met name op deze gebieden een bijdrage gaan leveren in het onderzoek. De onderzoeksdoelstelling is dan ook “Hoe kunnen we het beste deze technologie verder ontwikkelen en gebruiken om het voordeel te vergroten en de negatieve effecten te verkleinen”.  

Meer info
Meer informatie over het lectoraat Moral Design Strategy vind je hier: https://www.fontys.nl/moraldesignstrategy . 
Meer info vanuit de Universiteit Zuid-Oost Noorwegen vind je hier: https://www.usn.no/english/research/news/to-lead-eu-research-into-extended-reality-xr 

This project has received funds from the EU’s research and innovation programme Horizon Europe under Grant Agreement no 101070155. 


Contact

Foto van persoon

Mr. dr. B.F.W. (Bart) Wernaart

Lector Moral Design Strategy