Sprint naar content
Project

The quality of life in smart urban spaces

Door de botsing van de digitale met de fysieke ruimte te onderzoeken, willen we aanbevelingen formuleren voor lokale overheden en burgergroepen om hun juiste aandeel te hebben in de ontwikkeling van digitale technologie, op het kruispunt van stadsplanning en slimme stadsontwikkeling.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Digitalisering en dataficatie laten hun sporen na in de fysieke publieke ruimte, onder meer door het veranderen van gedrag van maatschappelijke actoren, variërend van burgers en overheden tot particuliere bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ontwikkelingen rond slimme mobiliteit, slim licht, datacenters, 5G-masten en darkstores maken een aanzienlijke ruimteclaim. De fysieke verschijningsvormen en verschijningen van digitalisering in de publieke ruimte leiden tot maatschappelijke onrust, wantrouwen en een gevoel van machteloosheid: ze verrassen lokale overheden vaak met beperkte mogelijkheden tot publiek ingrijpen, omdat wet- en regelgeving achterblijft bij deze nieuwe fenomenen. Dergelijke ‘smart city’-ontwikkelingen, waarbij burgers nauwelijks betrokken zijn, worden geleid door grote internationale bedrijven en omarmd door lokale overheden vanuit het perspectief van publiek-private samenwerking. Ze spreken mensen aan als potentiële klanten, en niet als bewoners met maatschappelijke belangen.

Dit project bestaat uit de volgende drie deelprojecten, elk gericht op specifieke vraagstukken:

  • Participatory citizen-oriented design for the ethical city (Fontys University)
  • Imagining Public Connectivity (Waag Futurelab)
  • Digital Society and the Quality of Urban Space (Rotterdam University)

Hogeschool van Rotterdam is trekker van dit project.

Periode

Dit project is gestart eind 2022 en zal afgerond worden in december 2025.


Contact

Foto van persoon

A.E.G. (Anne-Marie) Sweep

Docentonderzoeker
Foto van persoon

B. (Brishna) Nader

Onderzoeker