Sprint naar content
Project

Responsible drones in a smart city

Drones zijn onbemande vliegende objecten die gebruikt kunnen worden voor veel toepassingen. Ethische vragen ontstaan over privacy, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Onderwerpen die burgers rechtstreeks aan gaan. Het is dan ook noodzakelijk dat de burger een stem krijgt in het techno-ethische ontwerp van drone-toepassingen, daar gaat dit onderzoek over.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

De slimme stad van de toekomst is een stad met drones. In toenemende mate onderzoeken aanstormende tech-bedrijven hoe ze businesscases kunnen maken van drone-diensten in uiteenlopende toepassingen. Denk aan bezorgdrones, drones voor landbouwbewerking, drones voor gebouwinspectie, drones om zonnepanelen schoon te maken, of drones die spoedbezorgingen uitvoeren in de medische sector. Er is een enorm technologisch enthousiasme onder ontwerpers van drone-toepassingen om tot waardevolle producten en diensten te komen. Tegelijkertijd staat dat in schril contrast met zorgen en wantrouwen onder burgers rondom belangrijke publieke waarden, zoals privacy, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Voornaamste uitdagingen hierbij zijn dat burgers zich weinig kunnen voorstellen bij drone-toepassingen, ze zich onvoldoende geëquipeerd voelen mee te denken over hoe een slimme stad met drones eruit moet zien, en dat drone-ontwikkelaars onvoldoende zicht hebben op de ethische vraagstukken van de burgers die voortvloeien uit dronetoepassingen. Er wordt veel onderzoek gedaan over burgers, maar niet met burgers. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen is het stellen van juridische- of beleidskaders een onvoldoende werkbaar antwoord, en is er vooral behoefte aan ‘moral design’ als belangrijke bouwsteen voor innovatie. Zodoende staat in dit projectvoorstel de volgende onderzoeksvraag centraal: Welke designprincipes voor drone-toepassingen in de openbare ruimte ontstaan wanneer je burgers als co-designer betrekt bij het ontwerp ervan?

Periode

Dit project is gestart op 1 september 2023 en loopt t/m 31 augustus 2024.

Contact

Foto van persoon

I.H.P. (Iris) van Hest

Docentonderzoeker