Sprint naar content

Lectorale rede Bart Wernaart - Moral Design Strategy

Sfeerafbeelding Fontys

"Building value-based technology together"


Op 20 januari 2022 sprak mr. dr. Bart Wernaart zijn lectorale rede “Building value-based technology together" uit. Aansluitend werd Bart geïnstalleerd als lector Moral Design Strategy binnen Fontys Hogeschool Economie en Communicatie.

Programma tafelgesprek

De lectorale rede begon met een tafelgesprek over het vraagstuk: Hoe krijgen we de burger aan de tafel van de technologie? Onder leiding van Anne Mieke Eggenkamp gingen verschillende gasten hierover met elkaar in gesprek. Directeur Fontys Hogeschool Economie en Communicatie Ronald Philipsen trapte af met een toelichting op het ontstaan van het lectoraat.

Deel 1: Publiek & student.
Gesprek tussen wethouder gemeente Eindhoven Stijn Steenbakkers, Eindhovens raadslid Eva de Bruijn, studente Indy Janssens en docent Twan Arts.

Deel 2: Privaat & student
Gesprek tussen Rob Tieben (Game Solutions Lab), docent-onderzoeker Jo-An Kamp, student Serkan Emeni en docent Luuk Derkx.

Deel 3: Academia & Student
Gesprek tussen Michael Mulvey (Universiteit van Ottawa), David Bamps (Universiteit Leuven), Erdinç Saçan (practor MBO) en onderzoeker Brishna Nader.

Deel 4: Lancering van het boek Moral design and technology.
Overhandiging door Mike Jacobs van Wageningen Academic Publishers. 

Muzikaal Intermezzo "All Along the Watchtower" door Lenneke & Luca


Lectorale rede

Na de talkshow sprak Bart Wernaart zijn lectorale rede “Building value-based technology together" uit. Aansluitend werd Bart geïnstalleerd als lector Moral Design Strategy binnen Fontys Hogeschool Economie en Communicatie.

Maatschappelijke uitdagingen
In toenemende mate vertrouwen we een deel van ethische besluitvorming aan smart-technology toe. Technologie heeft vaker dan ooit een ethische lading. Dit kan soms verregaande consequenties hebben voor consumenten, burgers of organisaties. Hoe zeker moet een algoritme zijn van haar zaak om een burger van fraude te beschuldigen? Hoeveel risico mag een chat-bot die financieel advies geeft een klant laten lopen? Wie mag bepalen hoe een algoritme op een sociaal media platform omgaat met desinformatie? Dergelijke vragen leiden tot belangrijke uitdagingen op het gebied van morele autoriteit, ethische besluitvorming, en morele strategievorming.

Strategievorming in snel veranderend speelveld
In zijn rede zal Bart pleiten om niet zozeer dé oplossing bij ethisch technologische vraagstukken te vinden, maar vooral een manier te zoeken om op een bestendige manier om te gaan met een snel veranderend speelveld. In veel gevallen lijken oplossingen in zowel de private als publieke sector voor techno-ethische vraagstukken korte-termijn gericht. En zijn het vaak maatregelen die snel en vooral zichtbaar een negatief effect van technologie proberen in te dammen. In zijn lectorale rede zal Bart ingaan op hoe belangrijk het erkennen en herkennen van ethische vraagstukken bij het programmeren van nieuwe technologie is. Maar ook hoe men de menselijke maat kan vangen én gebruiken als input in het ontwerp van nieuwe technologie. Er is volgens hem vooral een bestendige strategie nodig.


Terugblik

Sfeerafbeelding Fontys

Opening door Ronald Philipsen, Anne Mieke Eggenkamp en Bart Wernaart

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Tafelgesprek

Sfeerafbeelding Fontys

Tafelgesprek

Sfeerafbeelding Fontys

Tafelgesprek

Sfeerafbeelding Fontys

Tafelgesprek

Sfeerafbeelding Fontys

"All along the watchtower" by Lenneke & Luca

Sfeerafbeelding Fontys

Lectorale rede Bart Wernaart

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Installatie door Elphi Nelissen

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys