Sprint naar content
Project

Holistic Social Retrofit

Om de klimaatdoelstellingen te halen, staat de sociale huisvesting voor een stevige uitdaging. Veel huurwoningen moeten grondig gerenoveerd en geïsoleerd worden om CO2-uitstoot te verminderen en energiekosten te verlagen. Dit verbetert wooncomfort, vermindert energiearmoede en bevordert het leefklimaat. Door de lange wachtlijsten is renovatie terwijl bewoners er nog wonen vaak de beste optie, maar dit brengt sociale uitdagingen met zich mee.

Wat houdt het project in?

Milieutechnisch gezien is het cruciaal om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen en in te zetten op materiaal-efficiëntie, met circulair bouwen als focus. De economische aspecten zijn complex: grondige renovaties lijken duur, maar op lange termijn zijn ze efficiënter dan meerdere kleine renovaties. Sociaal gezien moeten bewoners overtuigd en betrokken worden bij veranderingen. Holistic, Social Retrofit biedt een renovatieoplossing die sociaal acceptabel, klimaatbestendig, betaalbaar en schaalbaar is.

Projectdoelstelling

In twee sociale woonwijken met kenmerken die representatief zijn voor het programmagebied, in Munsterbilzen in Vlaanderen en Roosendaal in Nederland, zal Holistic, Social Retrofit de beoogde renovatieoplossing ontwikkelen en demonstreren. Het project streeft ernaar deze renovaties ambitieuzer uit te voeren dan wettelijk vereist. Het richt zich op HVAC-technieken (verwarming, ventilatie en airconditioning), optimalisatie van technieken voor energiedistributie, en ontwikkeling van slimme services. De bewoners worden betrokken bij het ontwerp en de renovatie. Deze aanpak integreert bouwfysische en technische maatregelen met sociale, economische en klimaatbelangen. Het doel is om renovaties aangenamer te maken, financiële uitdagingen te verminderen en een integrale klimaatvisie te realiseren.

Periode

Dit project loopt van 19 september 2023 t/m 18 september 2026.

Subsidie

Dit betreft een project mede mogelijk door:

Sfeerafbeelding Fontys


Partners

Logo Flux50

Logo Lisa Verhaegh

Logo Universiteit Antwerpen

Logo Alwel

Logo Cordium

Logo The Connection


Contact

Foto van persoon

Mr. dr. B.F.W. (Bart) Wernaart

Lector Moral Design Strategy