Sprint naar content

Voor iedereen een app

Grote groepen hardlopers, fietsers, wandelaars en andere beoefenaars van individuele sporten gebruiken tegenwoordig verschillende apps om hen bij hun sport te ondersteunen. De afgelopen vijf jaar is het gebruik van dergelijke sport- en gezondheidsapps zelfs exponentieel toegenomen. Door de grote hoeveelheid beschikbare apps is het echter steeds moeilijker voor (potentiële) sporters om een geschikte app te kiezen.

Niet alleen de sporters zelf krijgen te maken met deze sport- en gezondheidsapps, ook professionals en organisaties krijgen hiermee te maken. Denk dan aan leefstijlcoaches, trainers, sportverenigingen en gemeenten. Zij kunnen hun cliënten adviseren om bepaalde apps te gebruiken, met als doel om bijvoorbeeld goed sportgedrag vol te houden of nieuwe doelen te stellen. Maar ook deze professionals hebben vaak nog niet de juiste kennis om voor ieder van hun cliënten de meest geschikte app te bepalen.

Het potentieel van de sport- en gezondheidsapps is groot,  maar de daadwerkelijke uitwerking kan bijgeschaafd worden. De ideale app draagt bij aan een blessurevrije, plezierige, frequente en motiverende sport- of beweegdeelname. Er is nog veel aanvullende kennis om deze ideale app te ontwikkelen.

In dit multidisciplinaire project werken verschillende hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, gemeenten, sportbonden, brancheorganisaties en MKB’ers samen. Het lectoraat Mens en Technologie heeft bij uitstek kennis van (beweeg)motivatie en gedragsverandering en brengt deze kennis dan ook in, in het project. Binnen dit project onderzoeken we onder andere de hanteerbaarheid en toepasbaarheid van sport-apps voor leefstijlprofessionals en hun cliënten.

Sfeerafbeelding Fontys

2016 - 2018

Sfeerafbeelding Fontys

RAAK Publiek

Betrokken docenten / onderzoekers

 • Docentonderzoekers TP (Chris Smerecnik, Jeske Nederstigt, Janienke Sturm)
 • Afstudeerders TP (Gwenn Klinkenberg, Imke van Houtert, Britt Verheijen, Luna Heuperman, Jessey Szalaga, Daniel Playford)
 • Onderzoekers FSH
 • Onderzoekers FPH
 • Kennisinstellingen
 • Leefstijlcoaches
 • Sportaanbieders

Projectresultaten

Publicaties

 • Janssen, M., Laurijssens, S.,Taylor, T., Dallinga, J., Deutekom, M., Vos, S. (2017). Sportapps. Hoe in te zetten ter ondersteuning van professionals? Sportgericht, 5, (42-45).

 • Scripties en eindverslagen studenten

Tools

 • Checklist duurzame beweegmotivatie
 • Beslistool Sportapps

Media