Sprint naar content
Alumnus

Mariëlle Rosendaal

Cohort: 2011 afgestudeerd in 2015

Functie: Onderzoeksassistent en vanaf 15 augustus 2022 onderzoeker/docent & adviseur Design Thinking

Organisatie: Fontys hogeschool HRM en Toegepaste Psychologie

Afstudeerproject: Games4Therapy

Huidige werk
“Ik heb net een andere functie gekregen”, vertelt Mariëlle enthousiast. Eerst vertelt ze over haar voormalige functie als onderzoeksassistent bij het lectoraat Mens en Technologie en het lectoraat dynamische Talentinterventies. Als onderzoeksassistent was ze een echte duizendpoot. Ze informeerde en hielp de lectoraatsstudenten en ze organiseerde en hoste bijeenkomsten voor de studenten, zowel virtueel als fysiek.

Sfeerafbeelding Fontys

Ze was voor de lectoraatsstudenten, maar ook voor de onderzoekers een rots in de branding. Ze ondersteunde de onderzoekers van het lectoraat met onder andere de dataverzameling, vragenlijsten maken en uitzetten, data analyseren, schrijven, literatuur zoeken. Daarnaast coördineerde en begeleide ze alle technologie die gebruikt wordt binnen de lectoraten, bijvoorbeeld het klaarzetten van de robots, of het begeleiden van Virtual Reality.

Bij alle fasen in het onderzoeksproces was Mariëlle betrokken. Ze geeft aan dat ze vooral het interventie gedeelte het leukst en interessantst vindt. Fundamenteel onderzoek trekt haar minder. Vooral ‘het toegepaste’ van toegepaste psychologie vindt ze relevant, dus waar kunnen de onderzoeksgegevens voor gebruikt worden? Welke mooie en waardevolle oplossingen zijn er voor menselijke problemen en vraagstukken?

Sfeerafbeelding Fontys

Design Thinking
Ze is dan ook, naast de lector Janienke Sturm, een van de kartrekkers van Design Thinking (DT) binnen de opleiding Toegepaste Psychologie. Design Thinking is een ontwerpmethode waarin de ontwerper in een iteratief proces en in nauwe samenwerking met de doelgroep interventies ontwerpt en implementeert. Mariëlle's creatieve kant komt hier ook goed in naar voren. Design thinking staat dankzij Mariëlle en haar d-team hoog op de agenda bij Toegepaste Psychologie en HRM als methodiek om gedragsinterventies te ontwerpen.

AVG (Algemene Verordening Peroonsgegevens)
Omdat niet iedereen even zorgvuldig omgaat met onderzoeksdata en omdat ook niet altijd duidelijk is hoe je dit doet, heeft Mariëlle met een collega een aantal belangrijke stappen gezet hierin. Als eerste het samenstellen en publiceren van een boek met richtlijnen voor AVG. Daarnaast heeft ze AVG bij docenten en studenten onder de aandacht gebracht met presentaties en workshops. Binnen de werkgroep AVG is Mariëlle voor alle medewerkers het eerste aanspreekpunt met betrekking tot AVG.

Cyberpsychology
Mariëlle volgt met veel passie en inzet de Master Cyberpsychology in Engeland. “De opleiding bestaat hier in Nederland nog niet.” Cyberpsychology richt zich op de interactie tussen mens en technologie. “Menselijk gedrag verandert zodra er een scherm tussen zit”, legt Mariëlle uit.

Mensen gaan online bijvoorbeeld anders relaties aan. En als gedrag anoniem is, zorgt dat ervoor dat mensen zich anders kunnen gaan gedragen, soms beter, maar vaak slechter. “Er zijn hele nieuwe psychologische theorieën omdat we tegenwoordig een online identiteit hebben”, geeft ze aan. Mariëlle maakt zich hard om ook in het curriculum van TP aandacht te besteden aan Cyberpsychology. Een mooi en vooral relevant streven.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

En nu
In september 2022 is Mariëlle gestart als docent/onderzoeker, hiernaast blijft ze betrokken bij Design Thinking en de AVG wekgroep. Ze gaat lesgeven aan afstudeerstudenten en is projectleider van het project Bubble games pocketsize. In dit project, een samenwerking met de gemeente Eindhoven en ontwerpbureau Fabrique, gaat Mariëlle de polarisatie tegen die in sommige wijken van Eindhoven aanwezig is. “Het leuke is dat we dit gaan doen met Virtual Reality of Augmented Reality. Via VR of AR kunnen bewoners zich inleven

in elkaars leefwereld en op deze manier ontstaat er meer begrip voor elkaar.” Mariëlle gaat met de inzichten van dit onderzoek deze mooie en waardevolle interventie breed uitzetten in Eindhoven en liefst verder.

Alsof dit nog niet allemaal genoeg is, is Mariëlle namens het lectoraat bezig een training te ontwikkelen en uit te voeren om artificiële intelligentie bij docenten Toegepaste Psychologie onder de aandacht te brengen. Dit om hun kennis omtrent dit onderwerp te vergroten zodat de docenten deze kennis op studenten kunnen overbrengen.

Met al deze taken en werkzaamheden hoopt ze ook nog genoeg tijd te hebben voor een van haar hobby’s, namelijk taarten en andere zoetigheden bakken. Een hobby waar ook haar collega’s de afgelopen jaren volop van hebben geprofiteerd. De interviewer spreekt hierbij uit ervaring. Mariëlle is een rasechte Zeeuw en vooral haar Zeeuwse bolussen zijn niet te versmaden.

Die beide werelden, die van psychologie en ICT, wil ze het liefst samen brengen.

Ervaringen met TP
Mariëlle moet even in haar geheugen graven, maar herinnert zich vooral het eerste jaar TP als heel gezellig, met leuke medestudenten waar je mee kon lachen. Na een gestrande poging bij de kunstacademie (te zweverig) en Industrial Design (inhoudelijk sloot het niet aan bij haar verwachtingen en de beoordelingen waren vaag) kwam ze terecht bij de opleiding Toegepaste Psychologie. “Het trok me omdat het een brede opleiding is”, zegt ze, “en ik ben uiteindelijk blijven hangen vanwege vooral praktische redenen.” Echt concrete plannen had ze toen nog niet. Wat ze zeker wist was dat menselijk gedrag haar trok, maar ook technologie.

“Die beide werelden, die van psychologie en ICT, wil ze het liefst samen brengen”, zegt ze. Daar ligt ook haar kracht, alfa en bèta samenbrengen. Ze spreekt beide talen, kent het jargon en ziet de kloven die daar nog te overbruggen zijn.

Met de interesse in mens en technologie, kwam ze logischerwijs in haar afstudeerjaar terecht bij het lectoraat Mens en Technologie.

Afstudeeropdracht M&T
Haar afstudeeropdracht deed ze samen met ICT studenten. Het project, genaamd Games4Therapy, had als doel jongeren met externaliserende problemen door middel van serious games aan hun therapie te laten houden. “Een hele uitdaging”, vond Mariëlle, maar ze heeft er erg veel van geleerd. Wat ze vooral heel mooi vond, was dat ze de ICT studenten met wie ze samenwerkte de noodzaak liet inzien van het leren kennen van de doelgroep, in dit geval de probleemjongeren. “Dit was echt een eyeopener voor ze", zegt ze. “In het begin moesten ze er niets van weten, maar toen ze met de jongeren gingen werken vonden ze dit heel waardevol.”

En dat is precies wat Mariëlle haar grootste drijfveer is: de wereld van mens en technologie samenbrengen en begrip kweken tussen deze werelden.

Dat is iets wat Mariëlle nu vol overgave en met veel resultaat doet. De afstudeeropdracht zorgde er in eerste instantie voor dat Mariëlle in de ICT sector ging werken, maar gelukkig voor de opleiding TP miste ze daar toch teveel de psychologie en is ze nu een waardevol onderdeel van het lectoraat Mens en Technologie.

Tips voor afgestudeerde TP studenten:
Mariëlle is duidelijk in de tips die ze heeft: “Denk eerst goed na wie je bent en wat je kan brengen in een organisatie.” Ze zegt dat het verstandig is om gericht te zoeken naar iets wat bij je past en niet te wachten op beschikbare vacatures. Oftewel creëer je eigen kansen en je eigen plek. Laat je waarde zien aan een organisatie en schrijf gericht op wat jij voor hen kan betekenen. Dit hoeft niet perse een sollicitatie op een concrete vacature te zijn.

Auteur: Tina ten Bruggencate