Sprint naar content
Project

GROZzerdam Vitaal in Brainport

Het zorgstelsel in Nederland staat onder druk. De zorg wordt te duur en we hebben niet genoeg personeel. Ondanks onze uitstekende gezondheidszorg gaan mensen zich niet gezonder voelen en nemen de gezondheidsverschillen verder toe. Dit vraagt om een andere kijk op gezondheid, gezondheidszorg en welzijn. Er zijn ingrijpende en duurzame veranderingen nodig binnen het zorgstelsel, de samenleving en de financiering van zorg. De Brainport-regio gaat deze uitdaging aan onder de naam ‘Vitaal in Brainport’.

Doel van het project

De Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) is de coördinator van een nieuwe aanpak voor gezondheid en zorg, met als centrale missie dat we in 2040 minstens vijf jaar langer in goede gezondheid leven, en de sociaaleconomische gezondheidsverschillen met 30% zijn afgenomen. Daartoe is het GROZ-initiatief gelanceerd. GROZ is het omgekeerde van ZORG en staat voor het kantelen van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, met Positieve Gezondheid als leidmotief. Health~Holland werkt sinds 2020 intensief samen met enkele regio’s om de missies te realiseren en noemt deze regio’s 'GROZzerdammen'. Binnen elke GROZzerdam is een coalitie actief met in elk geval:

  • Burgers
  • Gemeenten
  • Zorg- en welzijnsinstellingen
  • Kennis- en onderwijsinstellingen
  • Zorgverzekeraars
  • Werkgevers
  • Ondernemers

De regionale coalitie onderschrijft de missies van GROZ en maakt een werkplan om dit te verwezenlijken. Health~Holland ondersteunt middels een netwerk van landelijke organisaties die zich hebben gecommitteerd aan GROZ en middels de website van Samen voor Gezonde regio’s en VWS ondersteunt middels een subsidie. In de Brainport-regio is zo’n coalitie ontstaan, die als GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’ de beoogde beweging in gang gaat zetten om de genoemde missies te realiseren.

Fontys is binnen GROZzerdam Vitaal in Brainport trekker van de bouwsteen Lerend Vermogen, waarbij het doel is om een lerende community te vormen waarin studenten en docenten, professionals, vrijwilligers en zeker ook de burgers samen leren. In de wijk Achtse barrier is in september de eerste professionele werkplaats gestart onder de naam Community de Mortel.

Kijk voor meer informatie op de website van GROZzerdam Vitaal in Brainport.

Looptijd

2020 - heden

Projectresultaten

Kick-off GROZzerdam Vitaal in Brainport

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

GROZ Handen ineen voor een vitaal functionerende samenleving

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Contact

Jaron Schnitzer (programmamanger GROZzerdam Vitaal in Brainport) en Stephan Pauly (domeinsecretaris Mens en Maatschappij) zijn ook nauw betrokken bij het project.

Foto van persoon

Dr. J.A. (Janienke) Sturm

Lector Mens en Technologie