Sprint naar content
Project

Close the gap

Gezondheid is in de nieuwe definitie een breed begrip en betreft naast fysiek, sociaal en mentaal welbevinden ook aspecten van participatie, zingeving en kwaliteit van leven (positieve gezondheid).

Wat houdt het project in?

Digitalisering leidt tot kansen voor een betere gezondheid, maar ook risico op meer gezondheidsongelijkheid. Digitalisering leidt ook tot andere manieren van werken in de professionele praktijk. (Fontys)studenten hebben naast hun specifieke expertise, ook zogenaamde ‘future skills’ nodig zoals het interdisciplinair samenwerken, werken in een digitale en diverse context, werken in extramuraal (wijk)verband.

TEC for All is een samenwerkingsproject van Fontys HRM en Toegepaste Psychologie, Fontys Paramedische Hogeschool, Fontys Social Studies en Fontys ICT dat als doel heeft om enerzijds bij te dragen aan de vermindering van gezondheidsongelijkheid door verkleining van de digitale achterstand die bepaalde groepen burgers hebben, en anderzijds aan het kunnen werken door studenten aan ‘future skills’ in een ‘echte’ leeromgeving.

Dat willen we doen door Fontys studenten als sociaal kapitaal in te zetten. We werken hierin samen met stichting IKWIL in Eindhoven. IKWIL is een beweging waar per jaar ruim 3000 bezoekers komen, om elkaar te ontmoeten, om deel te nemen aan een project of training, of te starten met of deel te nemen aan een klein bedrijf. Op basis van gemeenschappelijke interesse student-bezoeker en vraag rondom het gebruik van ICT, wordt met elkaar gewerkt met als doel op een leuke manier kennis te maken en kennis te ontwikkelen over het gebruik van digitale middelen.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Aftermovie symposium Close the gap - 30 januari 2019


Publicaties

  • Reiners, F., Sturm, J., Bouw, L. J., & Wouters, E. J. (2019). Sociodemographic factors influencing the use of eHealth in people with chronic diseases. International journal of environmental research and public health, 16(4), 645
  • Wouters, E., Reiners, F., Bouw, L. en Sturm, J. (2019). Sociodemographic factors influencing the use of eHealth in people with chronic diseases. In: Fysiopraxis, september 2019.

Contact

Foto van persoon

Dr. J.A. (Janienke) Sturm

Lector Mens en Technologie

Aan dit project is ook meegewerkt door Winold Schouw, afstudeerder Toegepaste Psychologie