Sprint naar content
Project

Big data voor inzicht in eenzaamheid (BIED)

Prevalentie van eenzaamheid wordt doorgaans gemeten middels grootschalige bevolkingsonderzoeken. Er zijn meerdere redenen om te onderzoeken of dit ook middels 'Big Data' kan. 

Wat houdt het project in?

30 tot 40% van alle Nederlanders voelt zich eenzaam. Eenzaamheid is een belangrijke voorspeller van negatieve uitkomsten op het gebied van gezondheid en participatie. Er is beperkt zicht op het verloop en de ontwikkeling van eenzaamheid. Grootschalige bevolkingsonderzoeken hiernaar vinden maar eens in de zoveel jaar plaats. De bereidheid om daaraan mee te doen neemt bovendien af.

Om meer grip te krijgen op het verschijnsel eenzaamheid is het van belang longitudinale en frequente (continue) data over eenzaamheid op te halen. Big Data zouden hier een rol in kunnen spelen. Niet alleen zorgprofessionals hebben veel data, maar tegenwoordig bijna iedereen (al dan niet ongemerkt): via wearables, sensoren, foto’s, socialmediaberichten enz. Eventuele patronen in data vergroten onze kennis over eenzaamheid en op termijn onze handelingsmogelijkheden om eenzaamheid te signaleren, voorkomen en aan te pakken om maatschappelijke kosten te beter te kunnen beheersen.

Wat maakt het project uniek?

Er is weinig bekend over het gebruik van Big Data in relatie tot eenzaamheid. Het doel van dit onderzoeksproject is dan ook om te onderzoeken in hoeverre eenzaamheid onder jongeren meetbaar is met Big Data.

In het project BIED (Big Data voor Inzicht in Eenzaamheid) werken docent-onderzoekers van Fontys Hogeschool samen: Fontys Mens en Gezondheid, Fontys Hogeschool ICT en Fontys HRM en Toegepaste Psychologie.


Contact

Foto van persoon

Dr. Ir. A.A.G. (Anne-mie) Sponselee

Docent-onderzoeker