Sprint naar content
Project

Project STRIDE

Nu het steeds lastiger wordt om goede leraren aan te trekken én te behouden, is het extra belangrijk om goed zicht te houden op het welbevinden en het functioneren van pabo-studenten. Het STRIDE-project (Student-teacher TRansition and Individual DEvelopment) heeft als doel kennis te verwerven over hoe o.a. de persoonlijkheid, professionele identiteit, motivatie en het zelfvertrouwen van pabo-studenten zich ontwikkelen.

Wat houdt het project in?

Door pabo-studenten op verschillende momenten in hun opleiding te bestuderen, willen we nieuwe inzichten verschaffen in de wijze waarop belangrijke veranderingen (als de start) van een nieuwe stage of baan invloed hebben op hun welbevinden. Omdat pabo-studenten al vanaf het eerste jaar stage lopen, kunnen we de ontwikkeling gedurende hun volledige studie goed monitoren. Vragen die tijdens het onderzoek aan bod komen, zijn bijvoorbeeld: zijn er fluctuaties in het zelfbeeld of zelfvertrouwen tijdens een dag stagelopen? Wat gebeurt er tijdens en na zo’n stage met het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de student? En hoe veranderen deze thema’s over de tijd?

Door de studenten zelf regelmatig een persoonlijk feedbackrapport te sturen, krijgen zij inzicht in de ontwikkeling die ze doormaken en hoe deze zich verhoudt tot die van anderen. Kan een pabo-opleiding uit zo’n rapport opmaken dat de tevredenheid over de studiekeuze tijdens een stage inzakt, dan is het zaak voor ons om hierop te anticiperen.

Doel van het project

Het STRIDE-project (Student-teacher TRansition and Individual DEvelopment) is een initiatief van Tilburg University in samenwerking met Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Het doel van het project is om kennis te verwerven over hoe o.a. de persoonlijkheid, professionele identiteit, motivatie en het zelfvertrouwen van pabo-studenten zich ontwikkelen. Met name tijdens en na transities als de start van een nieuwe stage of van een eerste baan. Waar de ene student zich gemakkelijk aanpast aan veranderingen, hebben anderen het moeilijker. Het is nog te vaak onduidelijk waar dit aan ligt en waarom individuen zo kunnen verschillen. Om beter inzicht te krijgen in de reacties van pabo-studenten op overgangssituaties (van school naar stage of van school naar werk), meet het STRIDE-team op vijf verschillende momenten de persoonlijke en professionele groei van deze studenten. Zo krijgen zij inzicht in wat er op zulke momenten gebeurt in hun persoonlijke ontwikkeling.

Beoogde resultaten

We willen inzicht krijgen in professionele identiteit, motivatie, zelfbeeld en zelfvertrouwen van pabo-studenten en hoe deze aspecten wijzigen in de loop van de studie. Zien we bijvoorbeeld dat de motivatie afneemt, of dat studenten van de ene groep veel gedrevener zijn dan die van een andere groep, dan gaan we verder onderzoeken hoe dat komt en hoe we hier tijdig op kunnen anticiperen.

Periode

2021-2024

Betrokken lectoraten

Goed leraarschap, goed leiderschap en Leren Floreren.

Betrokken werkveldpartners

Dit project wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen Tilburg University en Fontys Hogeschool Kind en Educatie en wordt gefinancierd door het Herbert Simon Research Institute.

Betrokken onderzoekers/ lectoren

Evelyne Meens (Leren Floreren), Anouke Bakx (Goed leraarschap, goed leiderschap), Ketaki Diwan en Anne Reitz (Tilburg University)

Contact

Het projectteam vanuit Fontys bestaat uit Evelyne Meens (Leren Floreren), Anouke Bakx (Goed leraarschap, goed leiderschap), .

Evelyne Meens

Dr. E.E.M. (Evelyne) Meens

Lector Leren Floreren, Senior Onderzoeker