Sprint naar content

Verpleeghuis van de Toekomst is een (t)huis

Wat houdt het project in?

Goede zorg en een echt thuisgevoel staan soms op gespannen voet met elkaar. Toch is het van belang dat evenzeer op thuisgevoel als op zorg wordt gestuurd en geƫvalueerd. Dit vanwege politieke en sociale trends zoals het scheiden van wonen en zorg, en het ombouwen van bestaande zorgbouw tot verpleeghuiscapaciteit. Ouderen krijgen daarbij een steeds grotere stem in hoe zij zelf wensen te wonen. Daarnaast is, niet alleen thuis maar ook in het verpleeghuis, de rol van de mantelzorg en vrijwilligerszorg in toenemende mate belangrijk. Dit betekent dat ook voor hen moet gelden dat zij zich thuis voelen. Tenslotte zal dementie een belangrijke indicatie (of bijkomende indicatie) zijn voor opname in het verpleeghuis. Dementie wordt gekenmerkt door desoriƫntatie, identiteitsverlies en gevoelens van ontheemd zijn met vaak gedragsproblemen tot gevolg. Het bevorderen van een thuisgevoel is daarom van extra grote betekenis.

Dit project beoogt factoren die het thuisgevoel bij de verpleeghuisbewoners bepalen inzichtelijk te maken, te bevorderen en te evalueren. Dit met als doel om de kwaliteit van leven in het verpleeghuis optimaal te make

Vraag het mij

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader mij!

Esther Felix

e.felix@fontys.nl

In de media

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.