Sprint naar content

Samen Beslissen (NFU-project)

Wat houdt het project in?

Er komen steeds meer tools beschikbaar om de patiënt te ondersteunen in het keuzeproces (beslisondersteuning). Deze hulpmiddelen hebben voornamelijk betrekking op de inhoud van de opties, niet hoe gezamenlijke besluitvorming in praktijk het beste vorm kan krijgen. Voor optimale toepassing van gezamenlijke besluitvorming is het van belang zowel de patiënt als de zorgverlener te instrueren hoe gezamenlijke besluitvorming in de praktijk kan worden toegepast. Dit helpt zorgverleners om te begrijpen hoe zij gezamenlijke besluitvorming in het spreekkamergesprek kunnen uitvoeren en helpt patiënten om beter voorbereid te zijn met betrekking tot het meedenken en evt. meebeslissen bij de behandelkeuze.