Sprint naar content
Project

Outdoor Learning

Wat houdt het thema in?

Onderzoekslijn: leeromgevingen; Kenniscentrum: YES

Outdoor learning is een specifieke vorm van ervaringsgericht leren waarbij in een natuurlijke en uitdagende buitenomgeving op fysiek actieve wijze ervaringen worden opgedaan. Een natuurlijke buitenomgeving stimuleert beweging en de ontwikkeling van het brein. Hoe uitdagender de omgeving is, en hoe risicovoller het spelen is, hoe meer outdoor learning ook bijdraagt aan zelfvertrouwen, welbevinden en betrokkenheid van leerlingen. Outdoor learning zorgt bovendien voor een betere verbinding met de natuur en draagt daarmee bij aan een brede ontwikkeling (denken, voelen en handelen). Kortom, een natuurlijke en avontuurlijke buitenomgeving biedt een zeer rijke context voor ontwikkeling en zou nog meer en beter benut kunnen worden in ons onderwijs. Het lectoraat draagt hieraan bij door middel van praktijkonderzoek, kennisdeling en voortgezette professionalisering (scholing).


Opbrengsten

Lees hier meer over de opbrengsten van Ellen Rohaan.

In september 2022 is het project ‘Expeditie Leer-Kracht van start gegaan bij FHKE. Dit project heeft een eigen webpagina die te bereiken is via: Expeditie LEER-Kracht | Fontys Hogescholen. Op deze website verschijnen regelmatig updates en nieuwtjes over de versterken van outdoor learning op onze pabo.

Om outdoor learning in het pabocurriculum én in het werkveld te versterken zijn we in september 2022 gestart met de pilot ‘outdoor opleidingsscholen’. Uit het netwerk Partnerschap Opleiden in de School (POS) zijn drie scholen aangemerkt als ‘outdoor opleidingsschool’. Deze drie scholen werken in een leergemeenschap van leerkrachten, studenten en pabodocenten gezamenlijk aan buitenonderwijs. De pilot zal vanaf het studiejaar 2022-2023 worden voorgezet in de vorm van een netwerk van outdoor opleidingsscholen. Steeds meer scholen sluiten zich aan en iedere school die aan de slag wil met outdoor learning is welkom!

Voor de werving van outdoor opleidingsscholen is een video gemaakt.

bekijk hier de video
Vanaf het studiejaar 2022-2023 zal een innovatieteam outdoor learning worden gevormd. Dit team bestaande uit leerkrachten en pabostudenten zal onder begeleiding van een onderzoeker uit het lectoraat ontwerpgericht werken aan innovatief lesmateriaal voor buitenonderwijs.
Zowel voor onze eigen opleidingen als voor het werkveld, zowel basisonderwijs als kinderopvang, zijn verschillende lezingen en workshops aangeboden rondom het thema outdoor learning. Het lectoraat biedt deze professionaliseringsactiviteiten op maat. Neem hierover direct contact op met senior onderzoeker Ellen Rohaan (e.rohaan@fontys.nl) voor meer informatie.
Op het gebied van outdoor learning werkt FHKE samen met Fontys Sporthogeschool nauw samen via een Erasmus+ interinstitutional agreement met de Western Norway University of Applied Sciences. HVL door middel van docent- en studentuitwisseling. Onze studenten kunnen daar o.a. de minor ‘outdoor education and nordic friluftsliv’ (30 ECTS) volgen.
Eind april vindt de jaarlijkse studiereis naar Noorwegen plaats. Deze studiereis staat geheel in het teken van outdoor learning en het Scandinavische fenomeen ‘friluftsliv’. De reis is in eerste instantie bedoeld voor onze eigen studenten, maar ook leerkrachten uit ons POS-netwerk kunnen zich inschrijven. Studiereizen kunnen eventueel ook op maat worden aangeboden voor basisscholen.
  • Boek: Malmberg, T., Rohaan, E., Van Duin, S. & Klapwijk, R. (2018). Onderzoekend en ontwerpend de wereld ontdekken. Natuur & Techniek in het basisonderwijs. Groningen: Noordhoff Uitgevers. Onderzoekend en ontwerpend de wereld ontdekken (noordhoff.nl)
  • Praktijkartikel: Rohaan, E. (2021). Kom mee naar buiten! Buiten leren in de praktijk brengen. JSW, 6: 6-9. Kom-mee-naar-buiten.htm (fontys.nl)
  • Interview: Bij outdoor learning vallen de kaders van het klaslokaal weg (fontys.nl)
  • LinkedIn-artikel: In Beweging met je Brein | LinkedIn
  • Het Gewoon DOEnBoek: Buitenles GEWOON DOEn BOEK (buitenlesdag.nl)
  • Blog: Maak kennis met de outdoor opleidingsschool: KC Christoffel in Tilburg | Partnerschap opleiden in de school

Ellen Rohaan

////////


Contact

Foto van persoon

Dr. E. (Ellen) Rohaan

Sr. Onderzoeker