Sprint naar content
Project

Lerende organisatie

Wat houdt het thema in?

Een lerende organisatie draagt bij aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het voortdurend meebewegen met nieuwe ontwikkelingen. Ook draagt een lerende organisatie bij aan een professionele cultuur, waarin medewerkers van elkaar leren en steeds meer expertise ontwikkelen.

In onze leiderschapsopleidingen besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van een lerende organisatie.


Opbrengsten

Lees hier meer over de opbrengsten van Anje Ros.

Het dossier lerende organisatie biedt scholen en besturen handvatten om hun school of stichting door te ontwikkelen naar een lerende organisatie. We baseren ons op het model van de lerende organisatie met 8 dimensies (Ros, 2021), afgeleid uit Kools (2020) en Marsick en Watkins (2003).

Het dossier bevat analyseformulieren waarmee scholen en besturen kunnen analyseren waar ze staan op de acht dimensies en welke dimensie de meeste prioriteit behoeft. Voor elke dimensie is ook een ‘spiegelkaart’ ontwikkeld met inzichten en tips voor besturen (voorkant) en scholen (achterkant). Verder bevat het dossier portretten van vier besturen en vier van hun scholen die als inspirerende voorbeelden kunnen gelden.

Ontwikkeld in opdracht van het Platform Samen onderzoeken, samen met Linda van den Bergh.

Benieuwd naar het webinar 'doorontwikkelen naar een lerende organisatie'? Bekijk het webinar via de button hieronder.

Uitgevoerd door Anje Ros (Fontys), Sander Dankelman (PO-Raad), Sylvia Veltmaat (Flores), Lieke Wellens (Optimus) en Ilonka Waterloo (Signum).

NRO heeft op basis van een praktijkbevraging zes thema’s geselecteerd, waarop ze onderzoek uitzetten. Aan mij de vraag om het populairste thema ‘de school als lerende en professionele organisatie uit te werken.

Geschreven in opdracht van NRO

Op deze themapagina staat een overzichtsartikel over het realiseren van een verbetercultuur en een overzicht van relevante artikelen en rapporten, tools, voorbeelden en vragen uit de praktijk.

Ontwikkeld in opdracht van NRO

Deze werkomgeving ondersteunt startende leraren en hun begeleiders en leidinggevenden om ervoor te zorgen dat starters zich snel thuis voelen in de school, hun werk optimaal kunnen doen, zonder zichzelf te overvragen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat dus niet over het lesgeven, maar om alles erom heen.

De werkomgeving ondersteunt leidinggevenden bij de verdere ontwikkeling van een professionele teamcultuur, waarin niet alleen starters, maar alle leraren zich thuis voelen. Als een ieder vanuit zijn eigen rol systematisch werkt aan een professionele cultuur, worden het werkplezier en de ontwikkeling van startende leraren en hun collega’s en daarmee de kwaliteit van het onderwijs versterkt. Vanwege het lerarentekort is het belang hiervan groter dan ooit.

Deze werkomgeving is ontwikkeld in opdracht van de PO-Raad (Platform Samen Opleiden en Professionaliseren, in samenwerking met Claudia Lammerding en Patrick Scheijvens.

Voor het Platform Samen opleiden en professionaliseren heeft Anje, samen met Linda van den Bergh, Brigit van Rossum en Ellen Rohaan praktische katernen ontwikkeld.

Samen leren en kennisdelen in de opleidingsschool. Naar lerende organisaties op het niveau van school en partnerschap.

Anje Ros zat in de kerngroep van deze groeifondsaanvraag. Deze aanvraag is goedgekeurd en zal in januari 2024 starten.

In het voortgezet onderwijs worstelen veel schoolleiders met de vraag hoe ze de cultuur binnen de school kunnen veranderen, gericht op een professionele cultuur en een lerende houding.

Lerende organisatie in Fontys Magazine

In dit magazine ‘Duurzaam leren en werken in een veranderende samenleving’ staan vijf whitepapers beschreven gericht op diverse maatschappelijke thema’s, waaronder het thema De lerende organisatie. Resultaten van praktijkgericht onderzoek zijn samengevat en verwezen wordt naar relevante tools.

Deze publicatie is ontwikkeld in opdracht van Fontys, geschreven door verschillende auteurs, de white paper over lerende organisaties samen met Petra Swennenhuis

Anje Ros en Henderijn Heldens

Anje Ros

Anje Ros is ruim tien jaar lector bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Ze wil met haar onderzoek bijdragen een innovaties in het onderwijs. Ze is samen met leraren, schoolleiders en opleiders voortdurend op zoek naar manieren waarop het onderwijs verbeterd kan worden.

Henderijn Heldens

Henderijn Heldens was senior onderzoeker bij het lectoraat Goed Leraarschap, goed leiderschap. Nu werkt zij als lector Onderwijs in Verbinding bij de Nieuwste Pabo in Sittard, maar vanuit haar nieuwe rol werkt zij nog steeds nauw samen met ons lectoraat in verschillende projecten. Henderijn heeft veel expertise op het gebied van samen innoveren, professionele identiteit en feedbackgeletterdheid.


Contact

Foto van persoon

Dr. A.A. (Anje) Ros

Lector 'Goed leraarschap, goed leiderschap' en kartrekker 'Lerende en innoverende organisaties'

Foto van persoon

Dr. H.P.F. (Henderijn) Heldens

Lector Onderwijs in Verbinding bij de Nieuwste Pabo