Sprint naar content
Project

Leven Lang Ontwikkelen in bedrijven

Hoe zorg je er als werkgever en werknemer samen voor dat iemand zich een leven lang blijft ontwikkelen?

Wat houdt het project in?

Door (technologische en sociale) innovaties, internationalisering en ontwikkelingen in onze samenleving verandert het werk sneller en ingrijpender dan voorheen. Voor de (werkende) mens is flexibiliteit ten aanzien van veranderingen in het werk nu al een belangrijke competentie. Maar de toekomst vraagt om een nog actievere aanpak.

Wie zich niet alleen ontwikkelt in reactie op veranderingen, maar continu in ontwikkeling blijft kan zich namelijk naar verwachting sneller aanpassen bij grotere verschuivingen op de arbeidsmarkt en zo werkeloosheid of uitval voorkomen. Mensen die gedurende hun hele loopbaan actief bezig zijn met hun eigen ontwikkeling en talenten en hier passend werk bij vinden maken naar verwachting ook een grotere kans op een ‘werkgelukkig leven’.

Het thema ‘een Leven Lang Ontwikkelen’ (LLO) staat daarom steeds vaker op de agenda van overheden, organisaties én opleiders. Het idee van een stevige inzet op de ontwikkeling van mensen spreekt ook velen aan. Maar er in de praktijk concreet werk van maken blijkt soms lastig. Want hoe zorg je er als werkgever en werknemer samen concreet voor dat iemand zich een leven lang blijft ontwikkelen? Hoe kun je als HRM-professional de organisatie ervan overtuigen om ‘vandaag te denken aan morgen’ én hier in te investeren, wanneer de effecten van LLO lastig meetbaar zijn en het tegelijkertijd nog onduidelijk is wat werkt?

Projectdoelstelling

In opdracht van het Fontys onderzoeksthema Learning Society hebben we een achttal van deze ‘Vooruitkijkers’ uit onze regio gevraagd naar wat hen over de streep heeft getrokken om met LLO aan de slag te gaan, hoe ze dat aanpakken en wat hun ervaringen zijn.

Hun verhalen zijn vastgelegd in de recent verschenen Inspiratiebundel “Vooruitkijkers 2020: inspirerende voorbeelden van LLO in de praktijk”.

We zien naast een breed palet aan initiatieven een aantal duidelijke overeenkomsten tussen de casussen:

  • LLO is voor deze bedrijven geen project maar een visie op goed werkgever- én werknemerschap.
  • Niet de werknemer maar de mens staat centraal: ontwikkeling wordt aangeboden, niet opgelegd.
  • De bedrijfscultuur is van belang: mensen die gaan werken aan hun ontwikkeling stellen zich kwetsbaar op.
  • Investeringen in LLO worden gezien als investeringen in vooruitgang: de ontwikkeling van medewerkers is een vliegwiel voor de ontwikkeling van de organisatie én regio.

Periode

2019 - 2020

Resultaten

Inspiratiebundel: Leven Lang Ontwikkelen in bedrijven: Vooruitkijkers 2020


Contact

Foto van persoon

B. (Beatriz) Roman Garcia

Docentonderzoeker
Foto van persoon

E. (Ellen) Koop - Spoor

Docentonderzoeker
Foto van persoon

A.P. (Peter) Baas

Docentonderzoeker