Sprint naar content
Project

Een goede student-docent werkrelatie, een voorspeller voor studiesucces?

Welke rol speelt de werkrelatie tussen student en docent op het studiesucces van de student? In dit onderzoek geven we hierom antwoord en tools.

Wat houdt het project in?

Zowel Fontys Hogeschool als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het studiesucces van studenten en de talentontwikkeling medewerkers en studenten hoog op de agenda staan. Iedere student moet ruimte krijgen om zijn/haar eigen uniekheid te ontdekken. Een dialoog tussen student en docent is hierin een essentieel onderdeel. Het is belangrijk dat er een goede werkrelatie ontstaat tussen student en docent. Hoewel het belang van een goede werkrelatie in de hulpverleningscontext is aangetoond, is binnen de context van het Nederlandse hbo onderwijs nauwelijks iets bekend over de invloed van de docent-student werkrelatie op studiesucces. Gedurende het project is er kennis opgedaan over het opbouwen van een student-docent werkrelatie en een tool worden ontwikkeld.

Projectdoelstelling

Het doel van deze tool is de docent een handreiking te bieden om de werkrelatie – samen met de studenten – inzichtelijk te maken, te duiden en te optimaliseren om op deze manier bij te dragen aan het studiesucces van studenten. Het project zal bestaan uit onderzoek wat zal leiden tot de ontwikkeling en evaluatie van de tool. Het eerste deel van het project bestaat uit literatuuronderzoek en zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Wanneer de eerste onderzoeksresultaten er zijn zal is gestart met de ontwikkeling van de tool, input hiervoor kwam onder andere van een klankbordgroep bestaande uit toekomstige gebruikers van de tool.

Periode

2018 - 2020

Resultaten


Contact

Foto van persoon

M. (Manon) Krabbenborg

Docentonderzoeker