Sprint naar content

Over Duurzaamheid en circulariteit

Het is een van de grote vraagstukken van onze tijd: hoe kunnen we beter met onze grondstoffen omgaan, zodat we de aarde niet uitputten, onze leefomgeving niet vervuilen en het voortbestaan van mens en dier niet in gevaar brengen?

Binnen het thema Duurzaamheid en Circulariteit is Fontys op allerlei niveaus bezig met dit vraagstuk, waarbij de nadruk ligt op het streven naar een circulaire economie. Circulariteit is een belangrijke voorwaarde om onze aarde – duurzaam – leefbaar te houden. Maar de transitie naar een 100% circulaire economie is een grote maatschappelijke uitdaging: op dit moment is slechts een kwart van de Nederlandse economie circulair. Wereldwijd neemt het materiaalgebruik niet af, wordt meer land gebruikt voor productieketens en neemt de hoeveelheid afval juist toe. Ook de mondiale CO2-uitstoot stijgt nog steeds. Een volledig circulaire economie vraagt dus om ingrijpende herzieningen van ons economisch systeem.  

 

Focus van Fontys

 

Binnen het thema Duurzaamheid en Circulariteit doet het Centre of Expertise Sustainability & Circularity Transitions (CoE SCT) praktijkgericht onderzoek naar manieren om het economisch systeem te innoveren, om zo de transitie naar regionale en circulaire duurzaamheid te versnellen. Dat doen we vanuit een integrale benadering: we houden ons bezig met sociale, economische en technologische innovatie, waarbij sociale innovatie het hart vormt. Speciale aandacht is er voor het mkb. In de Brainportregio zijn steeds meer veelbelovende startups en scale-ups met circulaire doelstellingen te vinden. Zij kunnen pionieren en de grotere ondernemingen hierin meenemen. Dat vraagt om andere typen samenwerking en andere relaties. Het CoE SCT wil daarin een verbindende en leidende rol spelen. 

 

Verbinding met andere kennisthema’s 

Duurzaamheid en Circulariteit is een breed thema dat raakvlakken heeft met alle vijf andere kennisthema’s waar Fontys zich op richt. Zo speelt duurzaamheid een rol bij vraagstukken over de leefomgeving binnen het thema Gezonde en Inclusieve Samenleving, en worden binnen het thema Enabling Technologies nieuwe materialen ontwikkeld die toepasbaar zijn met het oog op een circulaire economie. De creativiteit binnen het thema Creatieve Economie kan bijdragen aan de ontwikkeling van originele innovaties om bijvoorbeeld de gevolgen van vervuiling te ondervangen. 

 

 

Nieuws updates ontvangen en bij blijven?

Wil je op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws binnen het Centre of Expertise for Sustainable & Circular transitions? Schrijf je dan in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief.

Insectenkweek optimaliseren om de wereld duurzaam te voeden

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Insectenkweek optimaliseren om de wereld duurzaam te voeden