Sprint naar content

Lectorale rede Iris Andriessen

Foto Iris Andriessen

We leven in een diverse, complexe samenleving met grote maatschappelijke opgaven. Ons land kent een grote verscheidenheid aan mensen met verschillende achtergronden, opvattingen, ervaringen en gewoonten. Tegelijkertijd is er sprake van hardnekkige ongelijkheid tussen en uitsluiting van sociale groepen. Sociale samenhang en onderlinge solidariteit staan binnen onze samenleving onder druk. Dat vraagt van ons na te denken over hoe we met elkaar willen samenleven en hoe we dat vormgeven. De klimaatcrisis, de uitputting en vervuiling van de aarde vraagt ons om antwoorden om hoe we met en in de wereld leven. Om de transitie te maken naar een inclusieve, duurzame samenleving moeten we drie uitdagingen aangaan. Ten eerste moeten we het belang en de stem van (toekomstige) jeugdigen meer laten meewegen in de besluiten die we nemen. We moeten jeugdigen ook meer bagage geven om zelf de wereld mee vorm te geven. Ten tweede moeten we werk maken van onze impliciete normen en associaties en die onbedoeld en onbewust ons handelen en onze percepties beïnvloeden, en daardoor de ruimte beperken die gezinnen en jeugdigen voelen of krijgen om zelf keuzes te maken ten aanzien van wat zij willen doen of wie zij willen zijn. Tot slot moeten we een omslag maken in het denken over verantwoordelijkheid: van eigen verantwoordelijkheid en individuele aansprakelijkheid naar collectieve en gedeelde verantwoordelijkheid.

Het lectoraat Diversiteit en (Ortho)pedagogisch Handelen zoekt samen met professionals en studenten naar manieren hoe je vorm kan geven aan deze uitdagingen in de praktijk van opvoeden en opgroeien.

Aftermovie lectorale rede: 'Mijn vader is luizenmoeder'

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

lectorale rede: 'Mijn vader is luizenmoeder'

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.