Sprint naar content
Project

NWA-project: Samen veerkrachtig. Naar een gelijkere verdeling van arbeid en zorg via betrokken vaderschap

Hoewel de economische zelfstandigheid van vrouwen in Nederland toeneemt, heeft nog steeds 40% van de vrouwen een uitkering, en geen of onvoldoende inkomsten uit werk om van te kunnen leven (tegen 20% van de mannen).

Wat houdt het project in?

Een overgrote meerderheid van de vrouwen vindt het belangrijk om financieel op eigen benen te kunnen staan, maar allerlei factoren zorgen er voor dat vrouwen dit niet realiseren.In dit Living Lab richten we ons in een consortium bestaande uit de Universiteit Utrecht, het Verwey-Jonker Instituut, SEOR, Amsterdam UMC en Emancipator op de groep vrouwen met een kleine deeltijdbaan en onvoldoende inkomsten uit betaald werk. We beogen hun economische veerkracht te vergroten door ons te richten op één van de belangrijkste kantelpunten in de ontwikkeling van hun economische zelfstandigheid, namelijk de komst van een eerst kind. Cruciaal hierbij is dat we geen ‘fix the women’ maar een ‘fix the system’ benadering voorstellen.

We zetten in op het beïnvloeden van één van de belangrijkste factoren in het ecosysteem waarin zwangere vrouwen in heteroseksuele relaties kiezen voor een kleine deeltijdbaan, namelijk de bijdrage die hun partner zal leveren aan de zorg voor het kind. Onze aanpak is een ‘participatief actieprogramma’, opgebouwd rondom verschillende actoren tijdens (en na) de zwangerschap. In het Samen Veerkrachtig Living Lab gaan zwangere vrouwen, hun (mannelijke) partner, verloskundigen en werkgevers gezamenlijk aan de slag om de betrokkenheid van vaders bij de zorg vanaf het begin van de zwangerschap te faciliteren en zo de mogelijkheid van vrouwen om economische veerkrachtig te blijven te vergroten. Het project wordt gefinancierd met een subsidie vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Periode

Looptijd: januari 2022 – december 2025 


Contact

Foto van persoon

Dr. I. (Iris) Andriessen

Lector Diversiteit en (Ortho-)pedagogisch Handelen