Sprint naar content
Project

MDA++ (Multidisciplinaire Aanpak)

Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) zijn complexe en vaak hardnekkige problematieken, die van generatie op generatie kunnen doorgaan en op meerdere leefgebieden
ingrijpen.

Wat houdt het project in?

Het thema HGKM staat landelijk en in de regio hoog op de agenda. En terecht: de schatting is dat jaarlijks 50 kinderen in Nederland overlijden als gevolg van kindermishandeling en in 2019 en 2020 kwamen er landelijk ongeveer 28 volwassenen per jaar om het leven als gevolg van (ex)partnergeweld (bron: CBS). Ondanks de nodige beleidsinspanningen blijft de prevalentie relatief constant. En er bestaat een groep huishoudens waarbij het onvoldoende lukt de cirkel van geweld duurzaam te doorbreken. Om ook bij deze groep zorg te dragen voor duurzame veiligheid wordt MDA++ (Multidisciplinaire Aanpak ++) ingezet.

Projectdoelstelling

In de regio’s Noordoost en Zuidoost Brabant zijn diverse gemeenten gestart met MDA++. Samen met het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool evalueren wij de uitvoering en opbrengsten van MDA++ in deze gemeenten.

Periode

Looptijd: september 2023 – februari 2026

 


Contact

Foto van persoon

S. (Sabah) Ouhassou

Docent/onderzoeker