Sprint naar content
Project

Ervaren discriminatie van Nederlanders met een Oost-Aziatische of Zuidoost-Aziatische achtergrond

Discriminatie is een duidelijke uitingsvorm van het beperken van mensen om als zichzelf in de wereld te zijn.

Wat houdt het project in?

Discriminatie kan verschillende uitingsvormen aannemen, van schelden en ongelijk behandelen, tot vernieling en (seksueel) geweld. Discriminatie kan plaatsvinden in diverse domeinen van het leven, op diverse gronden (om welk kenmerk word je gediscrimineerd) en verschillende groepen treffen (wie wordt gediscrimineerd).

Discriminatie heeft gevolgen voor de gezondheid, het welbevinden, de sociale en maatschappelijke positie en de toekomstoriëntaties van mensen (zie Andriessen, Fernee, & Wittebrood, 2014; 2020). Discriminatie heeft ook gevolgen voor de samenleving als geheel, omdat talent en potentieel niet optimaal worden benut en omdat mensen met discriminatie-ervaringen vertrouwen verliezen in instituties en zich minder betrokken voelen bij de samenleving (Andriessen et al., 2020).

Projectdoelstelling

Sinds de start van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 lijkt discriminatie van Nederlanders met een (Zuid)Oost-Aziatische herkomst te zijn toegenomen (Broekroelofs & Poerwoatmodjo, 2021). Tot nu toe is deze groep in onderzoek echter onderbelicht gebleven. Samen met de Universiteit van Amsterdam voeren we vanuit het lectoraat in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek uit om meer kennis te genereren over de omvang, reikwijdte, en de verschijningsvormen en verscheidenheid van ervaren discriminatie van Nederlanders met een Oost-Aziatische of Zuidoost-Aziatische migratieachtergrond.

Het onderzoeksrapport is op 19 maart 2024 door de UvA en Fontys gepresenteerd. Deze bijeenkomst was voor allerlei belangstellenden maar met name voor mensen uit de doelgroep zelf. Benieuwd naar de audio van deze en een presentatie van de slides? Klik dan hier. De resultaten zijn gepresenteerd en er is een panelgesprek gehouden met vertegenwoordigers van verschillende organisaties. Benieuwd naar het rapport? Klik hier om het te lezen.

Periode

Looptijd: start september 2021 - december 2023


Feddes, A.R., Cong, Y., Doosje, B., Mann, L., Schaik A. van, Chan, J., Kinanthik, T., Jelka, H. & Andriessen, I. (2024). Onderzoek naar ervaren discriminatie en racisme bij mensen met een (Zuid-)Oost—Aziatische herkomst in Nederland. Universiteit van Amsterdam en Fontys Hogeschool.


Contact

Foto van persoon

Dr. I. (Iris) Andriessen

Lector Diversiteit en (Ortho-)pedagogisch Handelen