Sprint naar content
Project

Verkenning centrum Veghel

Discussieavonden over het centrum van Veghel in samenwerking met ondernemers en verenigde vastgoedeigenaren.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Op diverse niveaus en met meerdere partijen is Veghel het laatste decennium bezig met de aanpak van het centrum. Uit berekeningen van onder andere dtnp (2019) is gebleken dat het centrum ruim 10.000 m2 te veel winkeloppervlakte heeft. Daar komt nog bij dat de ontwikkeling van de Noordkade als tweede centrum in Veghel het winkelaanbod en sociale leven in Veghel uit elkaar trekt en nadelig werkt voor het economische functioneren van de binnenstad.

Het begin van de transformatie van het centrum van Veghel is reeds gemaakt. Het gezamenlijke streven is om het centrum uitnodigend te maken en ondernemers aan de slag te laten gaan. Ook moet ervoor worden gezorgd dat de Veghelaar trots is op zijn woonplaats en er ook graag winkelt en verblijft.

Studenten aan de slag
De gemeente wil de wensen en meningen van haar stakeholders (vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners) te weten komen en gebruiken bij de transformatie. Specifiek is er behoefte aan een advies over mobiliteit, duurzaamheid, stedenbouwkundig en wonen. Studenten van Fontys opleiding Vastgoed & Makelaardij leveren daarom, onder leiding van retail- en vastgoedspecialist Peter ter Hark, input, de gespreksleiding en het presenteren van de output van de twee discussieavonden met alle betrokken stakeholders in Veghel.

Het centrummanagement en de verenigde vastgoedeigenaren in het centrum zullen vervolgens richting de gemeente presenteren hoe zij de toekomstige ontwikkeling van het centrum zien.

Lectoraat De Ondernemende Regio
Dit onderzoek valt binnen het lectoraat De Ondernemende Regio van lector Cees-Jan Pen. Het richt zich op het regionaal vestigingsklimaat en de regionale leefkwaliteit, niet alleen in de Brainport regio, maar ook daarbuiten. Meer informatie: https://fontys.nl/deondernemenderegio


Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Onderzoek Veghel Centrum

Bekijk hier de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.


Contact

Foto van persoon

drs. MRICS. H.P. (Peter) ter Hark

Docentonderzoeker