Sprint naar content
Project

Samen Beter

De bijdrage van bedrijventerreinen aan de circulaire economie is enorm groot, maar wordt tegelijkertijd zwaar onderschat. Om de circulaire potentie van bedrijventerreinen beter te benutten, is de inzet van de publieke professional essentieel. De lokale beleidsmedewerker kan een effectieve katalysator worden, in co-creatie met relevante stakeholders. Onderzoekers van Fontys Hogescholen en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen gaan van start om in living labs op bestaande bedrijventerreinen dit tweejarige RAAK onderzoek uit te gaan voeren.  

Wat houdt het project in?

Al meer dan honderd jaar zijn bedrijventerreinen dé aangewezen locatie om te ondernemen en te produceren. Ze zijn voor de Nederlandse economie van groot belang en vertegenwoordigen een ongekend, maar zwaar onderschat circulair potentieel. Zo wordt in het Klimaatakkoord (2019) met geen woord gerept over circulariteit op bedrijventerreinen, maar ze zijn wel dé cruciale schakel voor de circulaire transitie. Lector De Ondernemende Regio Cees-Jan Pen: “Super dat we de circulaire potentie en het belang van bedrijventerreinen verder op de kaart kunnen gaan zetten. Onze ambitie wordt door SIA beloond, want we zijn zelfs als beste gerankt in deze subsidieronde.”

Projectdoelstelling

Het organiseren van publiek-private krachtenbundeling op bedrijventerreinen is essentieel voor het aanboren van de circulaire potentie. De rolinvulling van de lokale professional op dit vlak is echter weerbarstig. Enerzijds is er nog een zoektocht naar het concept circulaire bedrijventerreinen, anderzijds wordt er ook een rol als innovatieve aanjager/procesmanager verwacht. In het RAAK Publiek project wordt daarom de lokale professional centraal gesteld. Hoe kan hij/zij een effectieve katalysator worden om de circulaire potentie van bedrijventerreinen te benutten in co-creatie met relevante stakeholders?. 

Periode

Het project loopt 2 jaar. 


Partners

Sfeerafbeelding Fontys

In dit project is er een samenwerking met onderzoekers vanuit het HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie.

Hogeschool Arnhem Nijmegen

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een stimuleringssubsidie uit de regeling RAAK-publiek van het Nationaal Regieorgaan SIA.

Nationaal Regieorgaan SIA

Fontys Hogescholen en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) willen met 11 gemeenten, 3 provincies, ondernemersorganisaties en bedrijventerreinenexperts de rol van de publieke professional versterken. Het project wordt gesteund door lokale werkgeversorganisaties, parkmanagementorganisaties en bedrijventerreinverenigingen.

Resultaten

Bedrijventerrein Safari

Op 28 november 2023 werden de deelnemers in een bus via Helmond naar Eindhoven, meegenomen in de eerste stappen die bedrijventerreinen zetten om circulaire activiteiten te ontwikkelen. Een leerzame dag, met mooie inzichten.

Lees hier het verslag van de dag

Circulaire economie en de Europese Unie

In 30 minuten komt aan bod: aanleiding en achtergrond van het klimaatbeleid van de EU, wat is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is en wat betekent het voor bedrijven, en als laatste wat komt er nog meer op ons af vanuit Europa.

Bekijk hier de masterclass

Masterclass Circulaire Bedrijventerreinen

Op 25 januari 2024 vond in Arnhem de masterclass “Hoe creëer je ruimte voor een circulaire toekomst van bedrijventerreinen?“, door Cees-Jan Pen (Fontys), Emil Evenhuis (PBL), Juriën Poulussen (Stec Groep) en Frank de Feijter (HAN).

Lees hier verslag door SKBN en de presentaties.

Webinar RLi advies

Op 16 november 2023 organiseerden we een webinar over het RLi advies “Samen Werken” met spreker Evert Nieuwenhuis van RLi.

Bekijk hier de webinar

Inspriratie uit de media


Contact

Foto van persoon

Dr. C.J. (Cees-Jan) Pen

Lector De ondernemende regio
Foto van persoon

D.L.W.A. (Dankeld) Vanmeenen

Docentonderzoeker