Sprint naar content
Project

Circulair inkopen

In een circulaire economie bestaat afval niet. Verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan door de herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. 

Onderdeel van:

Dit is anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur veelal worden vernietigd. De circulaire economie is een belangrijke (internationale) beleidsprioriteit omdat het winnen van hoogwaardige grondstoffen steeds moeilijker wordt. 

Kennistraject voor gemeenten

Steeds meer gemeenten zetten stappen om te komen tot een circulair aanbesteden. Daarbij lopen ze echter tegen diverse belemmeringen aan. Fontys wil samen met de regionale gemeenten deze belemmeringen aanpakken en de implementatie en uitrol van circulair aanbesteden een stap verder brengen. Met de deelnemende gemeenten en andere ondersteunende partners willen we een consortium vormen dat een RAAK Publiek subsidieaanvraag indient bij het Ministerie van OCW.