Sprint naar content
Project

Mind the Digital Gap

Mind the Digital gap

Wat houdt het project in?

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een overzicht van de digitaliseringsgraad van het MKB in het Duits-Nederlandse grensgebied. Daarbij beperken we ons voorlopig tot de Gemeente Venlo en de Kreis Viersen. De digitaliseringsgraad en de verschillende wijze waarop digitalisering aan weerszijden van de grens gedefinieerd wordt, zal onderzocht worden op basis van kwantitatieve enquêtes bij bedrijven in de grensregio. Daarnaast worden bedrijven in vijf workshops (twee in Nederland en drie in Duitsland) bij elkaar gebracht om onderling te verkennen welke behoeften er zijn op het gebied van digitalisering, en op welke manier men van elkaar kan leren. Uit het onderzoek zal blijken wat de behoeften zijn onder het MKB op het gebied van digitalisering en welke mogelijkheden er zijn om enerzijds van elkaars kwaliteiten gebruik te maken en anderzijds het mogelijke verschil tussen Nederland en Duitsland te verkleinen. Door een eventueel verschil te verkleinen kan in de toekomst beter en efficiënter over de grens worden samengewerkt, bijvoorbeeld in tijden van een Corona achtige crisis.

Partners

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen mbH

Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Bas Urlings, b.urlings@fontys.nl, +31 8850 849 03.

[NB: dit is een voorbeeld. Pas dit aan]