Sprint naar content
Project

Een inspirerend toekomstbeeld voor Nederland, hoe ziet dat er uit?

Om vandaag de goede keuzes te kunnen maken, is het nodig om een duidelijk beeld van de toekomst te hebben. Sinds eind vorig jaar is Denktank Nederland 2040 van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) begonnen om dit toekomstbeeld voor Nederland in 2040 te gaan ontwikkelen. Dat ontwikkelen doet de denktank niet alleen, maar met tal van maatschappelijke partners. Eén daarvan is Fontys Hogeschool. 

Wat houdt het project in?

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft de Denktank Nederland 2040 opgericht. Met dit initiatief werken zij met tal van maatschappelijke partners aan een atlas van Nederland in 2040. Een van de partners is Fontys Hogeschool.
Nu we steeds meer te maken krijgen met de gevolgen van ons handelen in het verleden in de grote vraagstukken over klimaatverandering en de verdeling van welvaart, groeit de noodzaak voor een langetermijnvisie over hoe we met elkaar en de wereld omgaan. De ‘Atlas van Nederland in 2040’ is nodig om vanuit dit beeld concrete keuzes te gaan maken in de komende jaren. De onderzoeksgroep van Fontys Marketing en Communicatie werkt aan een ‘Fontys Atlas 2040’ met daarin de ideeën van studenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van diverse opleidingen zoals: Communicatie, Commerciële Economie en de minor Stad van de Toekomst. Een project voor en door studenten dus. De inzichten zijn bedoeld als inspiratie bij discussie en besluitvorming voor een krachtiger, een groener en een menselijker Nederland.


In december 2023 presenteert het projectteam alle verzamelde data en toekomstbeelden aan de VNG. Deze data en inzichten vormen de input voor de uiteindelijke atlas. Hiermee kan de VNG het ‘verhaal van de toekomst van Nederland’ aandragen aan de (landelijke) politiek en bestuur.   
 
Voor Fontysstudenten, -docenten, en -onderzoekers vormt dit project een mooie uitdaging om bij te dragen aan een nationale visie, via toekomstonderzoek in multidisciplinaire team 

 

Doelstellingen

1. Participeren in dit project en zo bijdragen aan totstandkoming van die Atlas van Nederland in 2040 met een inventarisatie van onze studenten over ideeën, beelden en benodigde doorbraken
2. Studenten de mogelijkheid bieden van ervaring opdoen met visie-georiënteerd en praktijkgericht onderzoek
3. Ervaring opdoen met deze meer organische werkwijze van visie-georiënteerd onderzoek waarbij opbrengst weliswaar vaststaat (Fontys-atlas Nederland2040) maar de weg er naartoe stap-voor-stap met collega's en studenten wordt ingevuld.
4. Ervaring opdoen met multidisciplinaire aanpak van onderzoek. Om tot resultaat te komen zijn allerlei onderzoeksvormen en samenwerkingen denkbaar vanuit diverse invalshoeken van Fontys: kunst, journalistiek, economie, gezondheid
5. Inzichten in hoe met onderzoek een maatschappelijke visie kan worden ontwikkeld en hoe deze multidisciplinaire en interdisciplinaire aanpak uitpakt.
6. Inzichten uit onderzoek inzetten in samenleving.


Contact

Nanny Kuijsters Timmers

Dr. A.M.W. (Nanny) Kuijsters-Timmers (PhD)

Docentonderzoeker SPECO Sportmarketing