Sprint naar content

Boundary Tool MSI

De Boundary Tool voor multi-stakeholder circulaire businessmodel innovatie Circulaire businessmodel innovaties kunnen hun volledige duurzaamheidspotentieel niet benutten zonder afstemming tussen meerdere stakeholders. Maar hoe kunnen organisaties de dialoog aangaan met hun stakeholders om hun eigen businessmodel te innoveren, in samenhang met de businessmodellen van deze stakeholders?

De Boundary Tool is een procestool die bedrijven helpt bij het aangaan van stakeholder samenwerking voor circulaire business model innovatie door te focussen op complementariteiten en mismatches in de identiteiten, relaties, competenties en activiteiten van de stakeholders.

Sfeerafbeelding Fontys

De Boundary Tool is een procestool die bedrijven helpt bij het aangaan van stakeholder samenwerking voor circulaire business model innovatie door te focussen op complementariteiten en mismatches in de identiteiten, relaties, competenties en activiteiten van de stakeholders. De procestool bestaat uit vijf stappen om afstemming met meerdere belanghebbenden te vergemakkelijken voor duurzame bedrijfsmodelinnovatie: (1) het definiëren van een collectieve ambitie, (2) het in kaart brengen en onderhandelen van de veranderende organisatiegrenzen, (3) het verkennen van kansen en spanningen voor het op één lijn brengen van belanghebbenden, (4) het definiëren van eerste interventies, en (5) het ontwikkelen van een samenwerkingspitch.

De tool stimuleert gezamenlijk leren en organiseren voor de ontwikkeling en implementatie van duurzame, circulaire businessmodel innovaties.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys