Sprint naar content
Project

Van Sensoren naar Zorg: wearables toegepast in de werkpraktijk

Stress is een belangrijk signaal voor klachten bij patiënten in de zorg, maar wat nu als deze niet in staat zijn om deze te articuleren of zich niet bewust zijn van de verhoogde stresswaarden? Of wanneer juist ontspanning niet meer gevoeld wordt?

Onderdeel van:

Hiervoor zijn wearables een oplossing; slimme monitoringssystemen die op een non-invasieve manier stress-gerelateerde biomedische data meten en verzamelen van patiënten. In dit onderzoeksproject, worden vervolgstappen gezet op basis van bevindingen uit de eerste iteratie van ‘Van Sensoren naar Zorg’. In deze tweede iteratie wordt de daadwerkelijke toepassing van wearables als zorginstrument verder onderzocht.

Het toepassen van stressmetingen met wearables in de praktijk 

In dit project wordt de toepassing van wearables onderzocht in de praktijk. Hiervoor wordt de focus gelegd op twee doelgroepen, te weten: mensen met dementie en patienten met Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK). Met de toepassing wordt ook gekeken naar ervaring en wensen uit de praktijk voor de ontwikkeling van een systeem (dataplatform, applicaties, UI/UX) dat data inzichtelijk maakt voor zorgprofessionals. Hierbij is ook onderzoek nodig naar AI/ML systemen die in staat zijn stressdetectie met de gewenste snelheid en precisie uit te voeren. Ook wordt gekeken naar de wettelijke gevolgen en mogelijkheden van het werken met biomedische data. Dit vereist dus expertise uit diverse instituten en partijen, waarbij vanuit Fontys Hogeschool de instituten Paramedisch, ICT en de Juridische Hogeschool Avans-Fontys betrokken zijn om de volgende hoofdvraag te beantwoorden.

Onderzoeksvraag:

Hoe zien prototypes eruit voor het toepassen van stress gerelateerde metingen met wearables in de gezondheidszorg, waarbij sociale, technische en juridische eisen en eisen vanuit het zorgproces tijdens het ontwerpproces zijn meegenomen?

Generieke toepassing:

De inzet van AI voor signalering en detectie in de zorg, biedt een plethora aan toepassingsmogelijkheden die efficiëntie in de zorg mogelijk kan verhogen, diagnose kan versnellen en werkdruk kan verlagen.

Onderzoeksperiode:

2022 - 2024


Methodiek & Bevindingen

Voor de uitvoering van dit project is de hoofdvraag onderverdeeld in een vijftal werkpakketten, waarin op basis van sociale, technische en juridische eisen de toepassing uitgewerkt wordt. Het eerste werkpakket richt zich op het verkennen van die vereisten, het tweede op ontwerp en realisatie van een prototype, en het derde op de toepassing en evaluatie van het prototype op basis van de eerdergenoemde doelgroepen. Een vierde werkpakket is ingericht op de kennisdeling, en een vijfde op het projectmanagement.

Het prototype wordt ontwikkeld volgens agile development, waarbij een MLOps proces wordt gevolgd om de machine learning in te richten en een Data Enabled Design proces voor user interfaces.


Partners

 • Fontys Paramedische Hogeschool
 • Juridische Hogeschool Avans-Fontys
 • Fontys Hogeschool ICT
 • MedVision 360
 • ImmotionVR
 • Kinetic Analysis
 • Games for health
 • Bureau Moeilijke Dingen
 • Smith Advies & Consultancy
 • Slimmer Leven
 • BrabantZorg
 • Vitalis
 • Julius Centrum Leidsche Rijn
 • SGE Eindhoven