Sprint naar content

Docent van het Jaar

Fontys Docent van het Jaar

Fontys Docent van het Jaar word je op voordracht van studenten en/of collega’s. Deelname aan Docent van het Jaar is vrijwillig, maar wel een uitgelezen kans om docent(en) in het zonnetje te zetten, studenten positief feedback te vragen en het instituut en Fontys te profileren.

Wil je een docent voordragen als Docent van het Jaar stuur dan een e-mail voorzien van een korte motivatie die ingaat op alle drie de beoordelingscriteria naar docentvanhetjaar@fontys.nl Dit kan tot uiterlijk 22 november 2022.

Teacher of the Year

Fontys Teacher of the Year is nominated by students and/or colleagues. Participation in Teacher of the Year is voluntary, but it is an excellent opportunity to put teacher(s) in the spotlight, to ask students for positive feedback and to raise the profile of the institute and Fontys.

If you would like to nominate a teacher as Teacher of the Year please send an e-mail accompanied by a short motivation that addresses all three evaluation criteria to docentvanhetjaar@fontys.nl This can be done until November 22, 2022 at the latest.


Wat levert de verkiezing op?

Op 9 januari 2023 wordt de Fontys winnaar bekend gemaakt tijdens de Nieuwjaarsontmoeting. De winnaar ontvangt uit handen van het bestuur een cheque van € 2.500,- ten behoeve van innovatie in het onderwijs. 

De winnende Fontysdocent wordt (als hij/zij dat wil) vervolgens afgevaardigd naar de landelijke verkiezing van Docent van het Jaar, georganiseerd door Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). 


De jury

De jury wordt gevormd door de voorzitter SF-CMR en drie studenten uit de studentenfractie CMR, Marc Geboers (docent Fontys Academy for the Creative Economy en winnaar DvhJ 2022) en Jessy Kouwenberg (dienst MenC).


Beoordelingscriteria

Fontys zoekt docenten die: 

  • Passie hebben voor hun vak en de maatschappelijke meerwaarde van het vak weten over te brengen aan studenten en het werkveld.
  • Betrokken zijn bij studenten, toegankelijk zijn, voldoende interactie en feedback geven en daarbij interesse tonen in de belevingswereld van de student.
  • Blijven professionaliseren en reflecterend vermogen ontwikkelen en tonen.
  • Kwalitatief goed onderwijs verzorgen en studenten betrokken houden bij hun vak.

What does the election yield?

On January 9, 2023, the Fontys winner will be announced at the New Year's Meeting. The winner will receive a cheque of € 2.500,- from the board for the benefit of innovation in education.

The winning Fontys lecturer will then be delegated (if he/she so wishes) to the national election of Lecturer of the Year, organized by the Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).


The jury

The jury consists of a delegation from the CMR student group, Marc Geboers (teacher Fontys Academy for the Creative Economy and winner 2022) and Jessy Kouwenberg (MenC department).


Evaluation criteria

Fontys is looking for teachers who:

  • Have passion for their profession and know how to convey the social added value of the profession to students and the field.
  • Be involved with students, be accessible, provide sufficient interaction and feedback and show interest in the student's perception of the world.
  • Continue to professionalize and develop and show reflective capacity.
  • Provide quality education and keep students involved in their profession.