Sprint naar content
 
Foto van persoon

Lector Professionele Werkplaatsen

Dr. M.W.C. (Miranda) Snoeren-Teunissen

Miranda Snoeren bekleedt al bijna 20 jaar verschillende functies bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Behalve docent is ze tussen 2007 en 2011 ook lecturer practitioner binnen enkele zorginnovatiecentra in de ouderenzorg. Tussen 2010 en 2020 werkt ze als onderzoeker aan het lectoraat Persoonsgerichte Praktijkvoering in Zorg en Welzijn. Op dit moment is ze lector Professionele Werkplaatsen en kartrekker binnen het kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen van het onderzoeksthema Lerende en Innoverende Netwerken en Regio’s. “Mijn kracht is het faciliteren van (groepen) mensen, zodat zij hun passies en talenten optimaal kunnen inzetten.”

Miranda Snoeren is van oorsprong verpleegkundige, volgde de lerarenopleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en studeerde Algemene Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. In 2015 promoveerde zij aan het VU Medisch Centrum op een participatief actieonderzoek naar werkplekleren in de ouderenzorg. Miranda beschrijft zichzelf als verbinder, initiator en teamspeler en hecht in haar werk grote waarde aan inclusie, democratie en gelijkwaardige participatie.

Het bevorderen van innovatie in onderwijs- en beroepspraktijken

Thema’s als werkplekleren, professionele werkplaatsen, hybride leeromgevingen en een leven lang ontwikkelen hebben haar bijzondere interesse. Zij houdt zich bezig met (onderzoek naar) onderwijsontwikkelingen, veranderprocessen in organisaties en lerende netwerken tussen organisaties, met als doel het bevorderen van innovatie in onderwijs- en beroepspraktijken. Ook heeft Miranda in samenwerking met diverse (zorg)organisaties meerdere zorginnovatiecentra opgezet en gaf ze jarenlang leiding aan een team (onderwijs)professionals die bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. .

“Ik vind het belangrijk dat elk mens kan bijdragen en dat ieders perspectieven worden gezien.”

Miranda is officieel ‘kartrekker’ van het thema Lerende en Innoverende Netwerken en Regio’s, maar zelf spreekt ze liever van een duwer. “Ik hou ervan beweging te creëren en mensen te enthousiasmeren en faciliteren, zodat ze hun passies en talenten optimaal kunnen inzetten. Ik vind het belangrijk dat elk mens kan bijdragen en dat ieders perspectieven worden gezien. De kennis en ervaring van al die mensen samen brengen we bij elkaar, wat ons enorm versterkt. Veel meer dan wanneer we allemaal op onze eigen eilandjes zouden blijven hangen.”

Uit de klei

Omdat Miranda, zoals ze het zelf zegt ‘uit de klei’ komt, weet ze als geen ander wat er speelt in het werkveld. “Ik heb in zorgpraktijken gewerkt, samenwerkingsverbanden gefaciliteerd en ondersteund. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe nijpend situaties in de zorg kunnen zijn. Er zijn op alle fronten tekorten. Door expertises te verbinden, willen we manieren vinden om ons, ondanks die tekorten, toch te blijven ontwikkelen en innoveren. Want dat is nu meer nodig dan ooit.”

Bruggenbouwer en verbinder

Waarom Miranda zo geschikt is voor de rol als kartrekker? “Ik denk omdat ik een bruggenbouwer ben en een verbinder. Ik hecht veel waarde aan samenwerken en een leven lang ontwikkelen. Daar ligt mijn kennis, mijn ervaring en mijn passie. Het past bij wie ik ben en hoe ik in het leven sta. Ik hou van bewegen, ook fysiek. Voor mij geen voorspelbare dagen die allemaal hetzelfde zijn. Ik ben meer van de uitdagingen. En die zijn er meer dan genoeg in de huidige arbeidsmarkt!”

Contact

Foto van persoon

Dr. M.W.C. (Miranda) Snoeren-Teunissen

Lector Professionele Werkplaatsen