Sprint naar content
Foto van persoon

Promovendus en docent

F.P.M. (Frank) van de Schans

Frank van de Schans werkt als Docentonderzoeker bij Lectoraat Lectoraat Diversiteit en (Ortho)pedagogisch Handelen van Fontys Hogeschool Pedagogiek. Frank is tevens onderzoeker/begeleider bij Centrum voor Pedagogische Innovatie (CPI) Combinatie Jeugdzorg.

CPI richt zich op de onderwerpen diversiteit en gezinsgerichte benadering. Daarnaast is Frank onderzoeker binnen het project 'Family Matters', naar risico- en beschermende factoren van de Caribische gezinsstructuur op Curacao. Zijn opleidingen en achtergrond liggen in de sociale pedagogiek, Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) en de forensische orthopedagogiek.


Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Kennismaken met Frank van de Schans - Fontys Hogeschool Pedagogiek

5 januari 2021

Onderzoeksprojecten


Hoppenbrouwers, A., Perdijk, K., van de Schans, F. en Mutsaers, P. (2019)Grenzen aan de Opvoeding: Turkse en Marokkaanse Gezinnen in een Polariserend Nederland. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek, taal: Nederlands

Lies van Beers (student); Jeroen Pouw en Frank van de Schans (2017) Waardevol communiceren over normen en waarden, Bachelor aan Fontys Hogeschool Pedagogiek, taal: Nederlands

Inge Bos (student) en Frank van de Schans (2007) Spel, de noodzaak van ontwikkeling, Bachelor aan Fontys Hogeschool Pedagogiek, taal: Nederlands


Contact

Foto van persoon

F.P.M. (Frank) van de Schans MSc

Promovendus en docent