07
februari
2019
|
11:02
Europe/Amsterdam

Onderzoek 'Grenzen aan Opvoeding - Turkse en Marokkaanse gezinnen in een polariserend Nederland'

Grenzen aan de Opvoeding

Het Lectoraat Diversiteit en (Ortho)Pedagogisch Handelen van Fontys Hogeschool Pedagogiek heeft een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting Omnia Jeugdzorg. De vraag die bij het onderzoek centraal stond was 'Wat helpt Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse ouders om binnen een polariserende maatschappij hun kinderen te ondersteunen bij de identiteitsontwikkeling?'. 

Het onderzoek heeft niet geleid tot het formuleren van een eenduidig of instrumenteel antwoord op die vraag, maar juist tot het inzicht dat de onderzoeksvraag eigenlijk gaat over het grensbesef van ouders. Dat dit besef meervoudig en complex is, of zou moeten zijn, proberen zij te beargumenteren in deze tekst.

Via 'downloads' op deze pagina is het onderzoek te downloaden.