Sprint naar content
Foto van persoon

Associate lector Cross-Border Business Development, kartrekker 'Lerende en innoverende organisaties', senior onderzoeker 'Goed Leraarschap, goed leiderschap'

Dr. H.P.F. (Henderijn) Heldens

Duizendpoot Henderijn Heldens is als associate lector, onderzoeker, kartrekker en auteur actief in verschillende werkvelden. De rode draad in haar werk is samenwerken. Aan onderwijsvernieuwingen, aan complexe maatschappelijke vraagstukken en met aangrenzende landen. “We hebben elkaar nodig, aan beide zijden van de grens, om oplossingen te vinden voor de complexe vraagstukken van vandaag én morgen.”

Henderijn promoveerde in 2017 op het thema 'Samenwerken in professionele netwerken'. Verder is ze medeauteur van het boek 'Leren voor Morgen: uitdagingen voor het onderwijs' en vervult ze samen met Anje Ros de rol van kartrekker ‘Lerende en innoverende organisaties’ in het kenniscentrum LLO. Ook is ze senior onderzoeker en volgt ze als coördinator van de Academische Opleidingsschool onderwijsvernieuwingen in het partnerschap. "De combinatie van onderzoek doen en werken in de onderwijspraktijk helpt mij om theorie en praktijk te verbinden."

De grens over

Voor Henderijn, die is opgegroeid in de buurt van Sittard, was de grens altijd dichtbij. Zowel die met Duitsland als met België. “Grenzen associeer ik gek genoeg met vrijheid. Dat lijkt een tegenstelling, maar zo ervaar ik dat niet. Het was voor mij heel gewoon om de grens over te gaan. Voor goedkope benzine bijvoorbeeld, voor vuurwerk én voor vakanties. Ik realiseer me dat het in vrijheid kunnen passeren van landsgrenzen een groot goed is en zeker niet vanzelfsprekend. Het biedt kansen om te leren van andere gewoonten en gebruiken, van samenwerking en samen ondernemen vanuit het vertrouwen dat ‘anders’ iets goeds kan zijn.”

Placeholder for Fontys video
Waar voorheen nog te vaak op eilandjes werd gewerkt,
leren we nu van elkaars expertise.”
Henderijn Heldens

Henderijn is ervan overtuigd dat we elkaar aan beide zijden van de grens nodig hebben om oplossingen te vinden voor de complexe vraagstukken van vandaag de dag én morgen. “Vanuit mijn werk voor het lectoraat ‘Goed leraarschap, goed leiderschap’ heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan het vinden van manieren om (aanstaande) professionals en opleiders goed en effectief te laten samenwerken, van elkaar te leren en netwerken te vormen. De ervaring die ik daarbij heb opgedaan, zet ik binnen Cross-Border Business Development in voor een grensoverschrijdende samenwerking in de euregio in het kader van een leven lang ontwikkelen.”

Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen

Het thema ‘Lerende Organisaties’ is een belangrijk onderdeel van Henderijns werk voor de lectoraten ‘Cross-Border Business Development’ en ‘Goed leraarschap, goed leiderschap’ én voor het Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen. Vanuit dat kenniscentrum werkt ze er samen met Anje Ros (lector ‘Goed leraarschap, goed leiderschap) aan om het onderzoek naar lerende organisaties naar een domeinoverstijgend niveau te brengen. “Er wordt op allerlei verschillende plekken onderzoek gedaan naar lerende organisaties. Binnen educatie, economie, HR, de zorg en noem maar op. Binnen het kenniscentrum verbinden we die verschillende onderzoeken met elkaar en kijken we op metaniveau wat de verschillen en overeenkomsten zijn. Om daar uiteindelijk van te leren natuurlijk.”

Kennisuitwisseling

Als kartrekkers hebben Henderijn en Anje voornamelijk een faciliterende rol. Zo organiseren ze kenniscentrummiddagen, koppelen ze onderzoekers uit verschillende domeinen aan elkaar en bereiden ze onderzoeksvoorstellen voor. “De belangrijkste meerwaarde van het kenniscentrum is kennisuitwisseling. Waar voorheen nog te vaak op eilandjes werd gewerkt, leren we nu van elkaars expertise. Het geeft me enorm veel energie om mensen aan elkaar te koppelen en om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Ik kan prima alleen werken, maar het wordt pas echt leuk als ik samen met anderen dingen voor elkaar krijg.”


Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Cloud 2 - Educators' Professional Development

Presentatie door Anouke Bakx en Henderijn Heldens, onderzoekscoordinators: Henderijn Heldens en Marjan de Groot - Reuvekamp.

Onderzoeksprojecten


- Onderzoeken binnen lectoraat Goed leraarschap, Goed leiderschap

- Cloud 2 Educators' Professional Development (The European Association for Practitioner Research on Improving Learning, EAPRIL november 2017)

- Samenwerking tussen opleidingsdocenten promotieonderzoek naar de wijze waarop docenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) samenwerken aan een innovatie in de opleiding (invoering van de landelijke kennisbasis). In welke mate zijn docenten van verschillende pabo-locaties van elkaar afhankelijk en welke samenwerkingsactiviteiten voeren zij uit? (februari 2017)


Henderijn Heldens e.a. (september 2017) Leren voor morgen, Artikel: in Pica

Henderijn Heldens (2017) Teacher educator collaboration: activities, networks and dynamics, Dissertation (promotieonderzoek), Eindhoven University of Technology / Fontys University of applied science, taal: Engels


Contact

Foto van persoon

Dr. H.P.F. (Henderijn) Heldens

Associate lector Cross-Border Business Development, kartrekker 'Lerende en innoverende organisaties', senior onderzoeker 'Goed Leraarschap, goed leiderschap'